VERPLANTE KINDEREN OPVOEDEN

8-delige videocursus met online nabesprekingen

SKJ: 21,60 punten

NFG: inzetbaar voor algemene nascholing

Of kinderen nu verplant zijn als gevolg van een tweede huwelijk, uithuisplaatsing, adoptie, verlies van een ouder, of een verandering in de voogdij, dit veroorzaakt altijd de grootste uitdaging bij het opvoeden van kinderen. Net als bij planten draait het allemaal om de hechtingswortels. Maar in tegenstelling tot de situatie bij planten is het bij kinderen veel ingewikkelder.

Deze kinderen krijgen te maken met de heftigste van alle ervaringen: verwijdering van diegenen aan wie het kind gehecht is. Als zulke kinderen niet in staat zijn om te herstellen van de hechtingsbreuk, of als zij zich niet voldoende aan de ouder of de volwassenen die ze opvoeden, kunnen hechten, werkt niets zoals het moet.

Dr. Gordon Neufeld heeft bijna 40 jaar lang gewerkt met verplante kinderen en de volwassenen die ze probeerden op te voeden. Door deze jarenlange ervaring en zijn grondige kennis van hechting en menselijke kwetsbaarheid kan hij deze grootste van alle menselijke uitdagingen begrijpelijk maken: kinderen opvoeden die bij andere ouders geboren zijn. In deze 8-delige cursus delen wij zijn kennis en inzichten. Vanuit de basis van begrip gaat de deur naar verandering open. Het doel van deze cursus is een wegenkaart te verschaffen aan allen die met het verplanten van kinderen of met de verplante kinderen zelf te maken hebben.

Voor wie

De cursus is vooral gericht op volwassenen die direct of indirect betrokken zijn bij het verzorgen, opvoeden en onderwijzen van kinderen die niet geboren zijn bij de ouders die ze opvoeden. Dit betreft zowel adoptiekinderen als pleegkinderen als kinderen die bij stiefouders wonen. Het betreft ook kinderen in tehuizen. De cursus is ook nuttig voor familieleden en steunpunten van deze kinderen en hun familie.

Cursusoverzicht

Deel 1 – gehecht raken

Neufelds model van de zes fasen van hechting wordt geïntroduceerd evenals de voorwaarden om het vermogen tot relatievorming te ontwikkelen. De dynamiek van het depersonaliseren van hechting wordt besproken. De deelnemers krijgen een checklist voor hechtingsproblemen.

Deel 2 – waarom kinderen zich moeten hechten

De twee voornaamste doeleinden van hechting worden behandeld: ten eerste dat het kind ontvankelijk is om verzorgd te worden, en ten tweede om groei en volwassenwording mogelijk te maken. Het verlangen van het kind om “lief” te zijn als een functie van gehechtheid wordt besproken. Als een kind zich niet opnieuw kan hechten, zal het zorg weerstaan en opstandig gedrag vertonen. Waar het op neer komt is dat kinderen hun verzorgers moeten adopteren.

Deel 3 – hechting bevorderen

We behandelen zes manieren om gezonde hechting te bevorderen. We noemen deze omgangsvormen: ophalen, verzorgen, afhankelijkheid uitnodigen, koppelen, overbruggen en beschutten.

Deel 4 – de impact van verwijdering

Alle volwassenen die met verplante kinderen omgaan, moeten bekend zijn met de enorme impact van verwijdering. Het verwijderingscomplex bestaat uit zes grote problemen die allemaal veroorzaakt worden door ondraaglijke verwijdering. We introduceren een checklist om het verwijderingscomplex te analyseren. Tevens bespreken we strategieën om de verwijdering waarmee verplante kinderen te maken hebben, te verminderen.

Deel 5 – obstakels voor nieuwe hechting: beschermende verlegenheid

Het is voor verplante kinderen vaak extreem moeilijk om zich opnieuw te hechten aan hun surrogaat ouders. Een van de grootste belemmeringen is het bestaan van concurrerende hechtingen, die het brein essentieel acht voor overleving. Concurrerende hechtingen kunnen zelfs fantasiehechtingen zijn, en hebben niets te maken met de vraag of de hechting voor het welzijn van het kind is. We bespreken drie leidende beginselen om concurrerende hechtingen op te lossen en te neutraliseren.

Deel 6 – obstakels voor nieuwe hechting: defensieve onthechting

Een tweede voornaam obstakel om zich opnieuw te hechten is de ommekeer van het hechtingsinstinct, ofwel door grote gevoeligheid, ofwel door ondraaglijke verwijdering. Deze defensieve reactie heeft vele gezichten en kent veel triggers. De gevolgen ervan zijn rampzalig voor zowel het kind als zijn verzorgers. Deze defensieve reactie kan ook de oorzaak zijn van een aantal diagnoses die verplante kinderen vaak krijgen. We bespreken strategieën om deze lastige dynamiek te ontkrachten.

Deel 7 – kinderen veilig houden en ze helpen berusten

We behandelen strategieën om de verwonding te verminderen die verplante kinderen ervaren door hun hechtingsgeschiedenis of door hun huidige hechtingssituatie. Verplante kinderen moeten in meer tegenslag berusten, maar zijn tegelijkertijd vaak minder goed in staat tot berusten dan andere kinderen. De cursisten leren hoe ze agressie bij verplante kinderen kunnen lezen als een tekort aan berusting in hun omstandigheden. Ook reiken we strategieën aan om met de agressie om te gaan en om het zo nodige berusten te bevorderen.

Deel 8 – verplante kinderen orde opleggen

Het is vaak veel moeilijker om verplante kinderen orde op te leggen. Dit is het gevolg van disfunctie door de problemen van het verwijderingscomplex. De gebruikelijke methoden van disciplineren werken met verplante kinderen vaak averechts. Dit komt doordat deze methoden afhankelijk zijn van processen waarin verplante kinderen zijn vastgelopen. Wij bespreken disciplinaire methoden die effectief, hechtingsveilig, en goed voor de ontwikkeling zijn.

Praktische informatie:  https://neufeldinstitute.com/int/nl/kalender/

Aanmelden:  https://neufeldinstitute.com/int/nl/contact/

Dit zeggen enkele deelnemers:

Doen! het is een aanrader. De cursus heeft mij als pleegouder veel geleerd. Het heeft mij de ogen geopend voor de kleinste gedragingen die ons pleegkind laat zien die duiden op haar behoefte om zich opnieuw te hechten. De theorie over het verwijderingscomplex en de praktische hechtingstools kon ik direct in de praktijk brengen. De cursus is tijdens de bijeenkomsten gericht op het delen van ervaringen. Dit werd gedaan in een veilige, prettige sfeer, waardoor er veel gedeeld werd en ik er veel uit heb kunnen halen.

Pleegouder

Als pleegzorgbegeleider heb ik in het werk veel te maken met hechtingsontwikkeling bij verplante kinderen. Deze cursus is voor mij een enorme verdieping geweest. Er wordt vanuit het verplante kind gekeken naar hoe nodig het is om de verbinding aan te gaan met de (nieuwe) vaste opvoeders. En ook hoe belemmerend het ontworteld zijn daarin kan zijn. Het was voor mij vernieuwend om te horen hoe het hechtingsinstinct het kind kan tegenwerken in de nieuwe hechtingsontwikkeling. Naast theorie over wat het verplanten met kinderen doet, worden er bij deze cursus praktische hechtingstools gegeven die helpend zijn om een nieuwe ingang voor verbinding te vinden met het (pleeg)kind.

Aline Solen Trias Jeugdhulp

De cursus is zeker aan te bevelen voor ieder die met kinderen te maken heeft die niet bij de biologische ouders op kunnen groeien. De cursus vond ik verrijkend voor mezelf, omdat hij inzicht geeft in je eigen handelen als opvoeder(s), in het gedrag van kinderen, waarom kinderen doen, zoals ze doen, wanneer de hechting niet goed is gegaan of verstoord is door omstandigheden. Zelf ben ik al jaren pleegouder, maar deze cursus geeft zeker nieuwe inzichten, waardoor je verplante kinderen nog meer gaat begrijpen. Tevens krijg je handvatten/tools waardoor je kinderen beter kunt ondersteunen en helpen in hun ontwikkeling voor de toekomst. Al met al, deze cursus is een aanrader!

Annemarie Smaling, Het Huisgezin
Een cursus om meer rust te creëren binnen het gezin;
bij kinderen maar ook zeker bij de opvoeder! Zeer waardevol!

Marieke van den Biggelaar, LifeTwist

Als je meer wilt leren als professional, maar zeker ook als (pleeg-)ouder of verzorger over de werking van hechting en de mogelijke effecten en consequenties van ‘verplante hechting’ is deze cursus een hele mooie aanvulling. Je leert (het gedrag van) het kind begrijpen en manieren vinden om hiermee om te gaan; om de hechting aan te halen en zo mogelijk te verdiepen.

UP de Groeipraktijk