TRAINING

Er zijn drie niveaus mogelijk voor een training bij het Neufeld Institute. Het eerste niveau is de Neufeld Intensief I. Deze wordt in het Nederlands aangeboden. Zie MODULES.

Het tweede niveau is de Neufeld Intensief II. Hier wordt geleerd de eerder ontvangen informatie toe te passen op het begrijpen van problemen waar kinderen mee worstelen (waaronder agressie, aandachtsproblemen, angst, pesten enz.). Deze module kan men on line volgen in het Engels, Duits en Frans. Zie http://neufeldinstitute.com/training

Het derde niveau is de Advanced Studies. Dit niveau is bestemd voor hen die zelf in de Neufeld theorie willen gaan lesgeven. Het goed afronden van de Neufeld Intensief I en II is de toelatingsvoorwaarde. Zie voor meer informatie http://neufeldinstitute.com/training

Een beperkt aantal mensen die een visie hebben voor het verbreiden van dit gedachtegoed en die verantwoordelijkheid in training en leiderschap willen nemen, kunnen opgeleid worden om deel uit te maken van de faculteit. Dit vervolg, dat Faculty Internship wordt genoemd, vindt alleen plaats op uitnodiging.