Producten

 

ISBN 978 90 223 2977 1

Beschrijving van de inhoud:

In het boek ‘Hold on to our kids’ richten Neufeld en Maté zich met name tot ouders en leerkrachten om ze erop te wijzen dat we steeds verder verwijderd zijn geraakt van het basiselement van effectieve opvoeding en onderwijs, nl. de relatie tussen ouder en kind, ofwel leerkracht en leerling. In onze complexe maatschappij lijkt ouderschap en onderwijs steeds moeilijker te worden, en als nooit tevoren doen we een beroep op professionals om ons handvatten te geven om dingen gedaan te krijgen van onze kinderen, of om onze kinderen te fixen. 95% van de opvoedkundige boeken gaat over technieken en vaardigheden. Echter wanneer er een warme en echte relatie is tussen opvoeder en kind, dan komt alle interactie tussen beiden in een ander licht te staan.
De zes niveaus van hechting komen naar voren en de noodzaak voor een kind van een focus op een nabije volwassene om zich veilig te voelen en volledig tot bloei te komen in de ontwikkeling tot zelfstandigheid. De manier om kinderen te steunen op hun weg naar volwassenheid is niet ze los te laten, maar ze vast te houden. En dit niet door regels, beloning en straf, maar door een hechte relatie.
Een goed deel van het boek beschrijft hoe kinderen tegenwoordig vaak georiënteerd raken op leeftijdgenoten, hoe dit een polarisatie kan veroorzaken naar de ouders (en/of leerkrachten, familie) toe, en uiteindelijk leidt tot vijandigheid, onverschilligheid, slechte schoolresultaten, depressiviteit of pestgedrag. Tevens wordt aangegeven hoe we dit kunnen voorkomen of verhelpen. Het laatste deel van het boek bevat praktische suggesties voor het creëren en handhaven van de soort relatie waarover gesproken is.

ISBN 978 940 365 218 4

Dagmar Neubronner zet in dit boek het verband tussen hechtingsrelaties en een optimale ontwikkeling volgens de theorie van professor Gordon Neufeld uiteen. Zij begint met de drie voornaamste elementen van volwassenheid die leiden tot eigenschappen als levenslust, leergierigheid, autonomie, veerkracht, vindingrijkheid, geduld, zelfbeheersing, moed, inlevingsvermogen, beschaving, genuanceerd denken, evenwicht enz. Eigenschappen die iedere ouder graag in zijn kind ziet groeien.

Wanneer daaraan wordt voldaan, maakt het kind een natuurlijke groei naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid door zonder duwen en trekken. Tevens ontwikkelt het een vermogen  om diepgaande relaties aan te gaan en te onderhouden zonder zichzelf te verliezen.

Natuurlijk komen handvatten aan de orde voor volwassenen die deze veilige relatie met kinderen of jongeren willen versterken of herstellen; zowel ouders als grootouders, leerkrachten en andere betrokkenen.

Het boek eindigt met veel voorkomende kinderproblemen en hoe daarmee om te gaan.

De uitleg die tot inzicht leidt, wordt ondersteund door sprekende voorbeelden waardoor de theorie tot leven komt en goed toepasbaar wordt.

ISBN: 9780995051201

Deborah MacNamara is een orthopedagoog die al jaren ouders begeleidt vanuit het Neufeld model. In dit Engelstalige boek beschrijft zij het model in eenvoudige termen voor ouders van jonge kinderen (en alle anderen die met jonge kinderen werken). Daarbij geeft ze vele voorbeelden uit haar praktijk. Door haar beschrijvingen en voorbeelden worden de tools van Gordon Neufeld makkelijk toepasbaar.

ISBN: 9781989603222

Het Neufeld model toegespitst op het onderwijs. Aan dit boek is een website verbonden met allerlei ideeën en spelvormen om gezonde interactie in de klas, zoals die in het boek wordt uitgelegd, te bereiken.

No products were found matching your selection.

© 2022 The Neufeld Institute