Het Neufeld model Het erfgoed van dr. Neufeld is de meta theorie van menselijke ontwikkeling die hij heeft geconstrueerd door de vele wetenschappelijke onderzoekresultaten met elkaar te verbinden totdat een duidelijk beeld te voorschijn kwam. Het resultaat is een geïntegreerde theorie van de ontwikkeling, geworteld in de psychologie, verweven met de hechtingstheorie, in overeenstemming met gangbaar neurologisch onderzoek en gerijpt door veertig jaar professionele ervaring, ouderschap en persoonlijke reflectie. In een wereld vol van gefragmenteerde kennis, vakjargon, strategieën die losgemaakt zijn van hun filosofische ondergrond en een keuzemenu aan behandelwijzen, is de benadering van dr. Neufeld verfrissend. Zijn model van inzicht is een mooi alternatief voor het leren van technieken en vaardigheden en voor de medische aanpak van ‘stoornissen’. De theorie heeft duidelijke, praktische implicaties voor toepassing, ongeacht het werkgebied – kind, tiener, volwassene, in relatie, of gezin.

Dr Gordon NeufeldGordon Neufeld, Ph. D. Dr. Gordon Neufeld, is ontwikkelingspsycholoog en heeft meer dan 40 jaar ervaring met kinderen, jongeren en de volwassenen die voor hen verantwoordelijk zijn. Hij is een internationaal spreker en auteur van Laat je kind niet los. Dr. Neufeld heeft een reputatie voor zijn vermogen om complexe problemen inzichtelijk te maken en deuren te openen naar verandering. Vroeger werkzaam als hoogleraar aan de universiteit en in zijn eigen praktijk, nu toegewijd aan het onderwijzen en trainen van anderen, waaronder docenten en hulpverleners. Zijn Neufeld Institute is nu een wereldwijde organisatie die de ontwikkelingsleer toepasbaar maakt op het grootbrengen van kinderen. Hij en zijn vrouw hebben vijf kinderen en vijf kleinkinderen.

Biografische gegevens:

• Studeerde aan de universiteit van Winnipeg en British Columbia. Haalde zijn doctorsgraad in 1975 voor onderzoek op het gebied van klinische en ontwikkelingspsychologie.

• Doceerde gedurende 20 jaar in de persoonlijkheidsleer, ontwikkelingspsychologie en ouder-kind relaties aan de universiteit van British Columbia. Dit brede contact met academische theorieën en onderzoek waren een sterke basis om uiteindelijk zijn eigen veelomvattende theorie van menselijke ontwikkeling te vormen.

• Werkte verscheidene jaren als forensisch psycholoog, gespecialiseerd op het gebied van gewelddadige jonge delinquenten. Zijn ervaring met een cultuur van agressie en geweld stimuleerden hem om deze duistere dynamiek werkelijk te leren begrijpen en resulteerde in een baanbrekende theorie over agressie.

• Was meer dan 40 jaar werkzaam als therapeut en ouder consultant (nu gepensioneerd). Zijn benadering richt zich op ouders helpen om zelf de oplossing voor hun kinderen te worden ongeacht de oorsprong van probleemgedrag. De ouder consultant zet de ouders weer achter het stuur waar het hun kinderen betreft. Nu traint hij andere therapeuten in dit model.

• Schreef (met behulp van zijn collega Gabor Maté) Laat je kind niet los uitgegeven bij Manteau in 2014. (Engels: Hold on to your kids, 2004). Het boek gaat over de essentiële rol van de relatie van kinderen met de voor hen verantwoordelijke volwassenen, zowel voor de gezonde ontwikkeling van het kind als voor het gemak en de effectiviteit van opvoeden. Het wordt nu in meer dan 25 talen uitgegeven.

• Ontwikkelde een alomvattende theorie over hoe kinderen zich tot hun volle potentieel als mens kunnen ontplooien en over de rol van volwassenen in dit proces. Deze theorie is gegrond op hechting en de ontwikkelingsleer, en geeft inzicht in fenomenen waarvoor geen duidelijke antwoorden waren gevonden, zoals agressie, verlegenheid, pestgedrag en tegenwil. Dit levenswerk wordt wel Neufelds op hechting gebaseerde ontwikkelingstheorie genoemd.

• Ontving de Circle of Courage prijs voor het opkomen voor de essentiële rol van de relatie bij het opvoeden, begeleiden en onderwijzen van kinderen en jongeren.

• Startte in 2006 een persoonlijk stage programma, toen steeds meer leerkrachten en hulpverleners meer diepgaand bij hem wilden studeren. Dat programma resulteerde in het oprichten van het Neufeld Institute.

• Stelde meer dan 20 modules samen om duidelijk te maken hoe kinderen in elkaar zitten. Sommige van die cursussen worden als module aan universiteiten onderwezen. Veel ervan worden in verscheidene landen en talen aangeboden. Zie www.neufeldinstitute.com/int/nl Allemaal zijn ze in het Engels beschikbaar via internet. Zie www.neufeldinstitute.com

Margriet Noot

Margriet Noot De Nederlandse tak van het Neufeld Institute wordt geleid door Margriet Noot.

Margriet heeft vele jaren in het onderwijs gewerkt. Ze is 10 jaar werkzaam geweest als vertaalster. In 2006 is Margriet afgestudeerd als stressmanager (counseling, coaching, conflictbemiddeling). Naast het voeren van haar praktijk was zij 8 jaar lang mentor en trainer van psychosociaal therapeuten bij Psychodidact.

Door haar beroep werd Margriets belangstelling voor de ontwikkeling in de kinder- en jeugdjaren versterkt en zo kwam ze in aanraking met Gordon Neufeld. In november 2013 is Margriet afgestudeerd als docent voor het Neufeld Instituut. Zij was intensief betrokken bij de vertaling en uitgave van Hold on to your kids in het Nederlands: Laat je kind niet los. Nu geeft zij cursussen voor het instituut en persoonlijke begeleiding aan ouders en verzorgers.

Margriet heeft 4 kinderen en 10 kleinkinderen.

Evelyne van Winden

Evelyne heeft een lerarenopleiding gevolgd waarna ze in diverse functies en branches in het bedrijfsleven heeft gewerkt. Op verscheidene fronten zat ze niet op haar plek, zowel in werk als privé. Het gezinsleven was een grote uitdaging voor haar, ondanks een gelukkig huwelijk. In 2013 kwam ze in aanraking met het werk van Dr. Gordon Neufeld. Dat heeft haar enorm geraakt en bracht haar inzichten die tot veranderingen leidden. In 2015 is Evelyne gestart met de opleiding als docent aan het Neufeld Instituut om het werk door te kunnen geven aan anderen.

Evelyne is getrouwd, heeft 2 eigen kinderen en 2 kinderen van haar man. Ze is als kind uit een gebroken gezin en later als moeder en stiefmoeder van 4 kinderen te kenmerken als ervaringsdeskundige. Ze is door haar ervaringen als kind, tiener en als volwassene bekend met complexe gezinssituaties en ze is gemotiveerd om deze ervaring en expertise te delen.

In 2019 is Evelyne afgestudeerd als docent aan het Neufeld Instituut.

Het Neufeld Instituut voorziet in onderwijs en training aan volwassenen die met kinderen en jongeren werken. Dit onderwijs gaat uit van het op hechtingswetenschap gebaseerde ontwikkelingsmodel dat dr. Gordon Neufeld, psycholoog, is samengesteld. Wij staan ouders, pleegouders, leerkrachten, onderwijsdeskundigen en hulpverleners ten dienst. Het onderwijs en de training worden aangeboden in de vorm van een persoonlijk studieprogramma, presentaties en modules. Een aantal modules wordt in het Nederlands aangeboden. Als dit niet het geval is, kan men ze via internet in het Engels, Frans, Duits, Zweeds, Spaans, Russisch of Hebreeuws volgen. Het Neufeld Instituut beoogt ouders weer achter het stuur te zetten waar het hun eigen kinderen betreft. Als onze missie zetten we kennis van de op hechting gebaseerde ontwikkelingsleer in om ouders en leerkrachten weer in verbinding te brengen met hun natuurlijke gevoel van zorg. Alles wat we ondernemen is gegrond op het inzicht, dat de context voor het opvoeden en onderwijzen van kinderen bestaat in hun gehechtheid aan hen die verantwoordelijk voor hen zijn. Onze eerste opdracht is preventie, hoewel de benadering ook toepasbaar is op kinderen met grote problemen en in moeilijke omstandigheden.

Het Neufeld Institute is in 2006 opgericht om de op hechting gebaseerde ontwikkelingstheorie bekendheid te geven, die op grond van bevindingen in de ontwikkelingswetenschap door dr. Gordon Neufeld is samengesteld. De school kwam aanvankelijk van de grond in antwoord op de vraag van een toenemend aantal onderwijsdeskundigen en hulpverleners om diepgaande training in deze benadering te ontvangen.

Het Neufeld Institute heeft een drievoudige missie: – Een programma voor onderwijs aan ouders om hun inzicht te verschaffen, – Modules voor onderwijsdeskundigen en leerkrachten, – Trainingprogramma’s voor hen die de modules willen onderwijzen en voor hulpverleners die als counselors met ouders (willen) werken.

Het Neufeld Institute staat geregistreerd als een non-profit organisatie in Canada (onder de naam Growth Concerns). Er zijn ongeveer 20 faculteitsleden en meer dan 100 personen die bevoegd zijn om deze theorie te onderwijzen en toe te passen. De instelling wordt verder ondersteund door zes stafleden, een office manager, een team professionele consultants en veel vrijwilligers.

Video’s Er zijn verscheidene video’s van dr. Neufeld te zien op YouTube. Zie https://www.youtube.com/user/neufeldmedia