OPVOEDINVLOED III: DE UITDAGINGEN VAN OPVOEDEN

Tijd: 8 keer een video kijken en een live nabespreking

Module overzicht

Deel III van de Opvoedinvloed serie gaat over de uitdagingen van opvoeden. Ieder kind komt van tijd tot tijd vast te zitten op de weg naar volwassenheid. Wij geven ouders Neufelds handvatten om de signalen te zien als een kind in de problemen zit, om met een gevoelig kind om te gaan, veerkracht in een kind te versterken, een alfa kind te leiden, een afgeweerd kind te verzachten, een vastgelopen kind te disciplineren en meer. Gordon. Neufeld biedt effectieve, veilige methodes die rekening houden met de relatie, zelfs als de problemen groot zijn.

 Beschrijving

 Zie Opvoedinvloed I

 Voor wie

 Zie Opvoedinvloed I

 Onderwerpen/doeleinden

 Deze module biedt inzicht in

 De essentie van een model volgens de ontwikkelingsleer

 • Signalen van een kind in moeilijkheden
 • Tekenen van vastzitten
 • Tekenen van ondraaglijke kwetsbaarheid
 • Gedragssignalen van een kind in moeilijkheden
 • De wortels van gedrag
 • De uitdaging van een gevoelig kind opvoeden
 • Het verzachten van de afweer van een kind
 • Waarom kinderen veerkrachtig moeten worden
 • Het herstellen van verloren tranen
 • Het belang van de leiding nemen als ouder
 • Manieren om het veilig te maken voor een kind om op ons te bouwen
 • Welke disciplinaire methodes niet werken als je kind vastzit
 • Manieren om voor de tekorten van vastgelopen kinderen te compenseren
 • Manieren om met incidenten om te gaan

 Lesschema

 Deel 1: vanuit de ontwikkelingsleer handelen in geval van problemen

 Deel 2: tekenen van problemen herkennen

 Deel 3: met een gevoelig kind omgaan

 Deel 4: de afweer van een kind verzachten

 Deel 5: veerkracht in een kind versterken

 Deel 6: een alfa kind leiden

 Deel 7: een vastgelopen kind disciplineren

 Deel 8: het model in de praktijk brengen

 
 

Kosten: 180,- euro. Een partner mag samen deelnemen voor de halve prijs.

Meld je aan op: https://neufeldinstitute.com/int/nl/contact/

Wat onze cursisten zeggen:

Dit deel van de cursussen heeft er vooral voor gezorgd dat ik mij zekerder, sterker  en minder alleen voel in onze manier van opvoeden. Veel van hoe ik het altijd voelde van binnen, slaat dus wel degelijk ergens op en kan ik bij commentaar van buitenaf nu wél goed beargumenteren. De cursus zorgt dat ik vol durf te kiezen voor wat voor mij de goede weg voelt betreffende het mogen begeleiden van onze kinderen.

De avond over het vastgelopen kind, heeft diepe diepe indruk op mij gemaakt. De inzichten hebben mij weer verder geholpen in het accepteren van delen in mijzelf maar ook zeker in die van 1 van onze kinderen. Dat geeft weer ruimte om er te kunnen zijn voor ze, zoals ik dat graag wil.’

Lisette

In de cursus Opvoedinvloed III ben ik mijn kinderen én mezelf nog beter gaan begrijpen. Het was intens en tegelijkertijd een enorme verrijking in mijn leven. De serie Opvoedinvloed 1, 2 en 3 hebben me laten groeien als mens en ouder van mijn kinderen. Het heeft me ‘volwassen’ gemaakt, gerijpt. Oude pijnen zijn doorleefd en geheeld, mijn masker is afgedaan, ik ben zachter geworden en de relatie met mijn kinderen is intenser en heeft zich enorm verdiept. Waar ik opvoeden voorheen als zeer zwaar ervaren heb is er nu veel meer luchtigheid en ontspanning ontstaan. Ik ben ontzettend dankbaar voor de wijze lessen van dr. Neufeld, Margriet en Evelyne.   

 Esther van Neerven, www.mijnkindisverslaafd.nl