OPVOEDINVLOED II: KINDEREN HELPEN GROEIEN

Module overzicht

Tijd: 8 keer 1,5 uur of 4 dagdelen

Deel II van de Opvoedinvloed serie richt zich op kinderen helpen om hun potentieel als mens te vervullen. Aangezien ouder worden geen garantie is voor volwassen worden, is kennis over het ondersteunen van de volwassenwording van groot belang bij het opvoeden. Het materiaal is boeiend voor zowel ouders als onderwijsdeskundigen en leerkrachten.

Beschrijving Opvoedinvloedserie

Zie Opvoedinvloed I

Voor wie

Zie Opvoedinvloed I

Onderwerpen/doeleinden deel II

Deze module zal inzicht geven in:

Wat het betekent om een kind ‘groot te brengen’

De rol van de natuur in de volwassenwording
De rol van de ouders in de volwassenwording
Hoe we kinderen de rust kunnen geven die ze nodig hebben om te groeien
Hoe we meer kunnen geven dan zij vragen
Hoe we de hechtingshonger van een kind kunnen stillen
Hoe we vertrouwen in ons als verzorgers kunnen inboezemen
Hoe we de band veilig en sterk kunnen houden
Hoe rust tot groei leidt
Hoe hechting emergentie baart
Hoe we emergente energie kunnen uitlokken
Hoe we de ruimte kunnen verschaffen die een kind nodig heeft
Hoe we een kind achter het stuur zetten
Hoe de natuur een kind helpt om adaptief te zijn
Waarom sommige kinderen hun tranen kwijtraken en wat de prijs daarvoor is
Welke vruchteloosheid een kind onder ogen moet zien
Hoe we vruchteloosheid aan een kind kunnen presenteren en het verdriet uitlokken
Het natuurlijke antwoord op impulsiviteit en egocentrisme
Wanneer een kind echt klaar is voor sociale interactie
De gevaren van de haast van ouders
De blauwdruk van de natuur voor karaktervorming
Hoe we voorbereiden op gemengde gevoelens
Hoe we temperen als een disciplinaire techniek kunnen gebruiken
Hoe we omgaan met een ongetemperd kind
Lesschema

Deel 1: ouders en het wonder van volwassenwording

De groeimetafoor geïntroduceerd
De rol van leren en volwassenwording
Onvolwassenheid als primaire oorzaak van problemen
Groei is in hechting geworteld
Groei komt voort uit rust
De drie volwassenwordingsprocessen geïntroduceerd
Volwassenwording en de plant metafoor
Volwassenwording en de motor metafoor

Deel 2: hoe we kinderen de rust kunnen geven die nodig is voor groei

Hoe de leiding kunnen nemen over nabijheid
Hoe we meer kunnen geven dan gevraagd wordt
Hoe we de band veilig en zeker kunnen houden
Hoe we de hechtingshonger van een kind kunnen stillen
Hoe we vertrouwen kunnen tonen in de ontwikkeling van het kind
Twee kernoorzaken voor chronische onrust

Deel 3: de sleutels tot onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid

Het emergente proces en de vruchten ervan introduceren
De drie tekenen dat de kracht van emergentie werkt
Vijf manieren waarop kinderen erop uit moeten gaan
Hechting en emergentie
Waarom niet-emergente kinderen moeite hebben met leren en zich gedragen

Deel 4: hoe we kinderen kunnen helpen om eigenheid te ontwikkelen

Hoe we emergente activiteit kunnen oproepen
Hoe we een kind de ruimte kunnen bieden die het nodig heeft
Hoe we emergentie kunnen voeden door een kind de leiding te geven
Hoe we een kind achter het stuur van zijn leven zetten
Hoe we ontluikende emergentie en individualiteit beschermen
Hoe we met een niet-emergent kind omgaan

Deel 5: sleutels tot veerkracht, inventiviteit en herstel

Het adaptieve proces en zijn vruchten geïntroduceerd
Waarom kinderen tranen nodig hebben
Waarom sommige kinderen hun tranen kwijtraken
Hoe sommige kinderen hechtingsverlies en –tekort te boven komen
Waarom kinderen zonder tranen moeite hebben met leren en zich gedragen

Deel 6: hoe we kinderen helpen om grenzen te aanvaarden en zich aan omstandigheden aan te passen

Hoe we een boodschapper van vruchteloosheid en een engel van troost kunnen zijn
Hoe de dans van adaptatie in drie stappen werkt
Hoe we voorkomen dat we een kind verwennen
Hoe we weten dat een kind een ander pad op moet
Hoe we om kunnen gaan met een kind zonder tranen

Deel 7: sleutels tot emotionele en sociale volwassenheid

Het proces van integratie en zijn vruchten geïntroduceerd
Het wonder van gemengde gevoelens
De neurologie van volwassenwording
De fasen van de ontwikkeling tot geïntegreerd denken
Hoe de natuur karkater ontwikkelt en moraal voedt
Waarom sommige kinderen geen gemengde gevoelens hebben
Het magie van verslaving
Hoe we een getemperde ouder worden

Deel 8: hoe we kinderen helpen om zelfbeheersing en sociale gevoeligheid te ontwikkelen

Hoe komen we tot een goede mix
Hoe bereiden we voor op gemengde gevoelens
Hoe we temperen als een disciplinaire techniek inzetten
Hoe weten we het als je kind last heeft van het ‘peutersyndroom’
Hoe om te gaan met een impulsief en onvolwassen kind

Wat onze cursisten erover zeggen:

Deze cursus is fundamentele kennis die elke ouder of opvoeder zou moeten weten! Begrijpen hoe kinderen in elkaar zitten en hoe ze denken en voelen is al het halve werk. Je leert voorbij het gedrag van je kind kijken en leert zien wat ze werkelijk nodig hebben. Je leert hoe kinderen van nature groeien in emotionele en sociale volwassenheid zonder dat je discipline moet gebruiken, maar hoe jij hen daarbij op een zachte en verbindende manier kan helpen.

Karin Francken van  www.karinfrancken.be

Na het koesteren van het kind van Opvoedinvloed I, komt in Opvoedinvloed II het ondersteunen van groeien tot volwassene aan bod. Het eerste deel had me veel aspecten laten bekijken die ik niet kende, deel twee gaat nog dieper. En is toch, door de opzet van de cursus en de begeleiding door Evelyne, toepasbaar in het dagelijks leven.

Ik bekeek de lessen van Opvoedinvloed II vaak twee keer; de eerste keer met mezelf in gedachten en rouwend over wat ik niet kreeg, de tweede keer met mijn kind in gedachten en ziend wat ik hem ook nog kon geven.

Voor mij werkt deze manier van kijken naar de ontwikkeling van de mens, prachtig naast Nonviolent Communication.

Emmy

De training was voor mij zeer waardevol, inspirerend, maar ook intens. Na Opvoedinvloed I merk ik dat de theorie is gezakt en dat er nu na deel II echt bewustwording is. Het heeft mijn ogen geopend, en heeft mijn onderbewuste bewust gemaakt. Ik kan woorden geven aan datgene wat ik zie en voel. Ik heb inzicht gekregen in interne processen die bij mezelf spelen en bij die van mijn kinderen tijdens hun reis naar volwassenheid. Veel gedrag komt door onvolwassenheid. Ik vind het een fijne gedachte dat ik niet alles hoef te weten. Ik mag vertrouwen op de natuur!

Mandy

Ik raad het elke ouder en grootouder en opvoeder aan, die om zijn kinderen en kleinkinderen of kinderen in het algemeen geeft en ze de opvoeding wil geven waar ze recht op hebben. Het is echt de moeite waard.

Fadma Bouchataoui, opvoedkundige van Wijkacademie opvoeden Rotterdam

Je bent nooit te oud om met deze cursus te starten en de band met je kinderen te versterken. Ik kan het weten want ben de 60 gepasseerd en heb kinderen tussen 20 en 30 jaar oud. Ik heb binnen 1 jaar een grote vooruitgang geboekt in het contact met hen. Ik was eerst wat sceptisch maar het werkt echt. Op het oog kleine gedragsveranderingen bij jezelf leiden tot betere hechting en verdieping in de relatie met je kind.

Anoniem

Ik ben oma van een kleindochter van 3 jaar die – verdrietig genoeg – afgeweerd is geraakt. Opvoeden gaat dan niet vanzelf, het maakt je erg onzeker: kun je nog wel op je intuïtie vertrouwen? De visie van Neufeld was een grote steun in de rug. Ik zou iedereen die omgaat met een kind met ‘lastig’ gedrag deze cursus gunnen. Je gaat begrijpen wat het kind nodig heeft. Het geeft rust om te weten wat jij kunt doen zodat het kind alle kansen krijgt om te bloeien.

Anoniem