OPVOEDINVLOED I: DE ESSENTIËLE BAND

Online: 8 videolessen van 45 à 60 minuten en 8 keer 1 uur nabespreking

Op locatie: 8 keer 1,5 uur of 4 dagdelen

Module overzicht

Opvoedinvloed I gaat over de kind-volwassene relatie als noodzaak om kinderen op te voeden, onderwijzen of begeleiden. Ouders, grootouders en anderen leren hoe deze relatie zich hoort te ontwikkelen, wat er mis kan gaan, waarom ouders belangrijker zijn dan leeftijdgenoten, hoe ze verbondenheid kunnen creëren, hoe ze een kind zo nodig kunnen terugwinnen en meer. Ouders en professionals raken ook bekend met disciplinaire maatregelen die hechtingsveilig en ontwikkelingsvriendelijk zijn.

Deze cursus is niet geschikt voor je als je slechts enkele trucs of technieken wilt aanleren om een probleem met je kind op te lossen. Maar als je je kind echt wilt begrijpen om op zijn/haar behoeften en gedrag in te spelen; als je inzichten en handvatten wilt krijgen om blijvende, diepgaande verandering teweeg te brengen, dan ben je op de juiste plek.

Lesschema

Deel 1: waarom kinderen de juiste relatie moeten hebben met de volwassenen die verantwoordelijk voor hen zijn

Hoe wordt een kind makkelijk opvoedbaar
Hoe de hechting van een kind de ouder invloed geeft
De valkuilen van opvoeden zonder voldoende invloed
Het verschil tussen natuurlijke invloed en geforceerde macht

Deel 2: hoe de relatie van een kind met zijn ouders zich zou moeten ontplooien

Hoe het vermogen voor een relatie zich moet ontplooien
Wat belemmert een kind om een diepe relatie met een ouder te ontplooien
Wat maakt dat een kind de relatie loslaat; het probleem van afgeweerde onthechting
Waarom time-outs en negeren averechts kunnen werken
Hoe we problemen van verwijdering voor kinderen kunnen aanpakken

Deel 3: hoe we de macht van hechting kunnen inzetten

Hoe we een goede relatie kunnen creëren
Waarom we in contact moeten zijn voordat we instrueren
Waarom we uit het incident moeten stappen en in de relatie
Hoe we een dominant kind ertoe krijgen om de controle los te laten

Deel 4: hoe voorkomen we dat we een kind verliezen aan een concurrerende relatie

Wat niet samengaat, en de duistere kant van hechting
Wat maakt dat hechtingen niet samengaan
Waarom niet samengaan toeneemt
De ware betekenis van verlegenheid en waarom dit respect behoeft
Hoe we een werkende hechtingskring kunnen creëren
Hoe we een concurrerende hechting kunnen herkennen
Hoe we een concurrerende hechting onschadelijk kunnen maken
Hoe we kunnen voorkomen dat we vervangen worden

Deel 5: hoe we de banden die ons invloed geven kunnen behouden of herstellen

Neem de verantwoording voor het stillen van de hechtingshonger
Neem de verantwoording voor de relatie
Zet structuur en rituelen in om de binding te versterken en de relatie te beschermen
Zet geen discipline in die verdeelt
Verzacht het hart van het kind om de gehechtheid te verdiepen en dominantieproblemen op te lossen
Win het kind zo nodig terug

Deel 6: hoe we met agressie om kunnen gaan zonder de relatie te verstoren

Wat beweegt een kind tot aanvallen: de primaire rol van frustratie en hechting
Drie andere uitkomsten voor frustratie die voorkomen dat een kind aanvalt
De drie obstakels voor het bezinken van wat niet kan
Hoe we voorkomen dat de agressie van een kind de essentiële band verbreekt
Hoe we een agressieprobleem effectief kunnen aanpakken

Deel 7: hoe we met weerstand om kunnen gaan zonder de relatie te schaden

Waarom sommige kinderen geneigd zijn weerstand te bieden
Hoe tegenwil wordt verward met een sterke wil
Zeven stappen om een relatie tegenwil-proof te maken
Tegenwil onschadelijk maken: negen manieren om druk en dwang te verminderen
Tegenwil verminderen: de kracht van hechting inzetten

Deel 8: Hoe we discipline kunnen inzetten die hechtingsveilig en ontwikkelingsvriendelijk is: zeven strategieën voor orde

Doe alles in een context van verbondenheid
Leg orde vooral op door middel van structuur en ritueel, niet door commanderen
Richt je op het veranderen van het denken in plaats van het gedrag
Roep gemengde gevoelens op in plaats van zelfbeheersing te eisen
Roep verdriet op als een kind te maken heeft met wat niet kan
Neem de leiding door de omstandigheden te veranderen, vooral als het kind niet kan veranderen
Script het gedrag van onvolwassen kinderen om tijd te winnen totdat ze groter zijn

Zie voor praktische info over het volgende aanbod:  https://neufeldinstitute.com/int/nl/kalender/

Aanmelden voor de komende online cursus:  https://neufeldinstitute.com/int/nl/contact/

 

Dit zeggen onze cursisten:

‘Als partners hebben we samen de cursus gevolgd. Het heeft in korte tijd al veel veranderd binnen ons gezin. Het investeren in de relatie staat op nummer 1 en daarom kunnen we beide heel uniek en eigen naar onze kinderen toe zijn. Het maakt dat wij als ouders beide veel beter tot ons recht komen in de relatie met onze kinderen. We hebben geleerd onze kinderen beter te begrijpen en dat voelen ze aan alles. De focus op gedrag is verschoven naar focus op relatie. Wat een ontspanning heeft dat ons opgeleverd. En zoals beloofd in de cursus is dit ook terug te zien in het gedrag.’

Elke en Janine

Toen ik het boek van Dr. Neufeld las, veranderde dat mijn leven. Plots zag ik dat het verdiepen van mijn relatie met mijn kinderen het antwoord was op vele van onze problemen, als boosheid, agressie, ruzies en conflicten. Deze cursus gaat dieper in op deze thema’s en brengt woorden tot leven met voorbeelden en de mogelijkheid tot interactie. Daardoor kon het gedachtengoed zich nog meer in ons leven nestelen en vertrouwen geven.

Evelien

Het is tot op elke leeftijd mogelijk om de relatie met je kind te verbeteren als je de uitgangspunten van Neufeld volgt.

Sinds ik me verdiep in de kennis rond hechting (Gordon Neufeld) lijk ik bij de bron te zijn aangekomen. Vanuit de hechtingsrelatie vertrekt alles. Het is de voorwaarde om te kunnen opvoeden, om samen met je kind te kunnen groeien. En steeds vaker stel ik vast dat ik hiermee niet alleen de relatie met mijn kind voedt, maar ook die met mezelf en mijn partner, familie en vrienden.

De cursus kent inhoudelijk een heel mooie opbouw. Ook als je het boek al gelezen hebt, is het een verdieping door de vele voorbeelden, illustraties en opdeling in thema’s. Het concept van zelfstudie in combinatie met een reflectie per les, werkte goed voor mij. Het is een meerwaarde om te delen in de ervaringen van andere deelnemers. Voor mij had dit zelfs nog wat meer aan bod mogen komen. De deelnemers zitten in verschillende levensfasen en hebben kinderen van verschillende leeftijden. Het is verrijkend om hun kijk en reflectie op de materie te horen. De vragen aan het einde van de les ter verwerking, helpen me om de materie eigen te maken. Het doet alles een laagje dieper zakken zodat ik het beter kan vasthouden. Ook de vragen ter reflectie zijn bijzonder waardevol. Ze maken dat de materie concreet wordt en dat ik er effectief mee aan de slag ga. De feedback heb ik heel erg geapprecieerd. Soms bevestigend, soms confronterend, soms aanvullend. Dank.

Jenna Vanvooren, Spreken-der-Wijs (logopedie en stottertherapie), Groeien-der-Wijs (opvoedingsondersteuning)

Henny

Een must voor iedere ouder, leerkracht of opvoeder deze cursus. In deze cursus krijg je een ander inzicht waarom kinderen doen, nee ze zijn niet moeilijk. Wij maken het moeilijk voor hun. Wij moeten de verantwoordelijkheid nemen om de relatie warm te houden. Deze cursus is geweldig omdat je op je eigen tempo inzicht in jezelf krijgt maar door de uitwisseling van anderen ook hun inzichten krijgt. De cursus heeft mijn leven en dat van mijn kinderen veranderd en de relatie verwarmd.

Guy Fijn

De cursus laat je denken in termen van ontwikkelingsfasen van het kind en de intimiteit van je relatie met het kind. Daardoor herken je meer behoefte en tekenen van ontwikkeling van je kind en sta je hier rustiger in. Je vindt betere oplossingen bij weerstand en probleemgedrag. Je raakt gemotiveerd om te blijven geloven in het kind en het te blijven leiden. Het zet je in je kracht als verantwoordelijke verzorger en helpt je de balans te vinden tussen grenzen aangeven en liefdevol begeleiden.’

Mirthe

‘Deze cursus heeft me zoveel inzicht gegeven. Daar waar toen ik begon aan deze cursus ik letterlijk met mijn handen in mijn haar zat, voel ik nu meer rust en merk ik dat de opgedane kennis me verder helpt.

In deze drukke maatschappij verliezen we de essentie van opvoeden soms echt uit het oog. Door deze cursus heb ik een vernieuwd beeld over hoe het ook kan.

De opzet van de cursus is logisch, geeft je veel inzicht, en de mogelijkheid tot stellen van vragen die meegenomen worden in de nabespreking, werkt voor mij echt.’

Suzanne

‘Verspreid over het afgelopen jaar heb ik 3 cursussen gevolgd bij Evelyne van Winden, docent aan het Neufeld Instituut Nederland.

Ik wil specifiek ingaan op de meerwaarde van niet de losse delen, maar het geheel. Dat is echt meer dan de som der delen in mijn beleving.

Laat ik vooropstellen, de verschillende cursussen zijn allemaal van grote waarde. In het eerste deel heb ik de basis en het belang leren kennen van een goede en gezonde hechting, voor kinderen en ons allemaal. Tevens heb ik de taal gekregen om überhaupt goed over dit onderwerp te kunnen spreken. Dit is een niet te onderschatten element in de cursus. Juist omdat het in deze cursussen gaat om inzichten en niet om trucjes of opvoedstijlen.  

In de andere delen worden de inzichten uitgebreid met situaties waarin hechting niet vanzelfsprekend is, wat er fout kan gaan en wat wij kunnen doen als ouders/verzorgers om de relatie te herstellen. Veel werk dus aan jezelf en niet aan de omgeving of het kind.

De kennis, maar vooral de inzichten die inwerken zorgen voor verandering. Ik heb gemerkt dat ik in de loop van het jaar anders ben gaan denken en daarom anders doen, als een natuurlijk gevolg van de verkregen inzichten. Sommige inzichten zijn er gewoon. Die kan je niet meer niet-weten.en dus ook bijna niet niet-toepassen. Ik ben als ouder echt veranderd. Dat zit in kleine dingen die eigenlijk een heel grote uitwerking hebben. Ik heb meer rust gekregen. Ik denk niet meer in goed of fout. Ik ben meer in controle wanneer er zich situaties voordoen waarbij ik me eerder geschaamd zou hebben, of gefrustreerd zou hebben gereageerd. Ik zie nu sneller de goede intenties van (mijn) kinderen door het gedrag heen. Of hun onmogelijkheid om emoties (al) te reguleren. Opgroeien gaat vanzelf. Ik ben als ouder de begeleider van dat proces.

Of het alleen maar makkelijker is geworden? Nee hoor. Soms is het loslaten van oude en ingesleten gewoonten moeilijker dan je denkt. Nog niet in alle situaties kunnen toepassen waar je wel het inzicht over hebt gekregen is frustrerend an sich?. Net als dat je moet loslaten dat opvoeden iets is wat je doet omdat “anderen” dat zo doen. Over wat de buren denken, je ouders of zelfs maar de goedbedoelde opvoedadviezen die je ongevraagd krijgt in winkels als je kinderen hebt. Ik heb geleerd dat ik mijn kind het beste ken. Daarom kan ik mijn kind het beste leiden en beschermen en een veilige basis geven, zodat ze zelf kunnen uitgroeien tot gezonde, zelfstandige, volwassen kinderen. Dat ik dat proces mag begeleiden met dieper inzicht in de werking van relaties, onze hersenen en groei vind ik geweldig.

De tijd die ik heb geïnvesteerd in de online uren en het voorbereiden heb ik er graag ingestoken. Niet alleen voor de eerder genoemde rust en het (herwonnen) vertrouwen in mijzelf, meer nog voor het vertrouwen in de vrucht van de ontwikkeling van mijn kinderen. Dat is het allermooiste en belangrijkste in mijn leven.’

Bart van Linden

De cursus draagt geweldig bij aan het inzicht in de relatie tussen ouder en kind. Ik heb een heel andere kijk gekregen en ben ook veel beter gaan begrijpen wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling. Een ware aanrader voor iedereen die kinderen beter wil begrijpen en die op een liefdevolle wijze aan de ontwikkeling van kinderen wil bijdragen.’

Fadma Bouchataoui

 

Voor wie meer van de achtergrond wil weten:

Algemene informatie over de Opvoedinvloedserie

Deze driedelige Opvoedinvloed serie brengt het beste wat de ontwikkelingsleer te bieden heeft aan hen van wie onze kinderen het moeten hebben – ouders en zij die hun steunen. Het effect van dit materiaal is dat het ouders en verzorgers weer in contact brengt met hun natuurlijke intuïtie en tot hun rechtmatige plek in het leven van hun kinderen. De beginselen en toepassingen werken voor kinderen van alle leeftijden. Hoewel er wat aandacht wordt besteed aan de complexere problemen van de kinderjaren, gaat de hoofdmoot van de cursus over zaken waarmee vrijwel iedere ouder te maken heeft.

Dit ouder-onderwijs is een compleet model voor opvoeden. Ouders worden niet dom gehouden door strakke oplossingen en oppervlakkige strategieën, maar ze krijgen informatie en onderricht zodat ze de ware experts in het leven van hun kinderen worden. De fundamentele noden van kinderen op het gebied van hechting en ontwikkeling worden duidelijk zodat de ouders het antwoord op hun behoeften kunnen zijn. Uitdagingen worden zo verklaard dat de problemen bij hun wortel kunnen worden aangepakt.

Dr. Neufeld was heel succesvol als ouder-consultant en heeft door de jaren heen duizenden gezinnen begeleid. In deze serie vertelt hij over de inzichten die talloze ouders en verzorgers ten goede hebben beïnvloed voor het welzijn van hun kinderen.

Het doel is ouders in contact brengen met hun natuurlijk intuïtie

Het is een veel voorkomende opvatting dat de sleutel tot opvoeden is weten wat je moet doen. Aangezien kinderen niet met een handleiding geboren worden, raken de ouders van nu steeds afhankelijker van de zogeheten experts voor advies. Toch, hoewel er meer experts en meer adviezen dan ooit beschikbaar zijn, wordt opvoeden steeds moeilijker. Volgens dr. Neufeld is het probleem dat ouders hun invloed verliezen. Het was nooit de bedoeling dat ouders de moeilijkste taak ter wereld vervullen zonder de invloed die bij die taak hoort. Toch is dit de hachelijke situatie waarin steeds meer ouders zich bevinden: ze verliezen het vermogen om hun kinderen te leiden, ze te beschermen en beschutten, ze te voeden en verzorgen, en zelfs om hun cultuur op hen over te dragen.

Opvoeden zou heel natuurlijk en instinctief moeten zijn. Echter zoals dat met de meeste diep gewortelde instincten is, is de juiste context een voorwaarde om die instincten naar boven te halen, zowel in de ouders als in de kinderen. In de wetenschap is ontdekt dat deze context de hechting van het kind aan zijn ouder is. Als een kind de juiste relatie tot de ouder heeft, dan is niet alleen het kind ontvankelijk voor de opvoeding, maar heeft de ouder ook macht om de taak uit te voeren. De sleutel tot effectief opvoeden is daarom niet wat we dóén maar wie we zíjn voor onze kinderen.

Het is de taak van de cultuur om deze context van binding tussen kinderen en hun ouders te creëren en bewaren. Jammer genoeg richt onze maatschappij zich op economie en vervult zij deze belangrijke rol niet meer. Naarmate de context voor opvoeden wordt uitgehold, verliezen ouders hun natuurlijke macht om hun taken te vervullen.

De antistof tegen onze huidige situatie is ons meer bewust worden van hechting en onze kinderen van binnenuit gaan begrijpen. Op die manier herstellen we ons natuurlijke instinct en gaan zo met elkaar om dat we een gezonde ontwikkeling bevorderen. Als we dit niet doen, lopen we het risico steeds reactiever te worden, of worden we steeds technischer in onze interactie doordat we tips van raadgevers volgen in plaats van ons eigen pad.

Wat ouders nodig hebben is inzicht, niet manipulatieve trucjes

Opvoeden moet gesteund worden door invloed. Net zoals de auto’s die we rijden, zouden we het veelal niet redden zonder een of andere bekrachtiging. Als een auto functioneert op een bekrachtiging en die werkt niet, dan is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om zo’n auto te rijden. Kinderen besturen zonder voldoende ouderlijke invloed is ook beangstigend, zo niet onmogelijk. Toch proberen miljoenen ouders dat en beseffen niet eens dat er iets mis is.

Gewoonlijk nemen we aan dat de macht om op te voeden iets vanzelfsprekends is. We kunnen echter weinig beginnen met een kind dat niet geneigd is naar ons te luisteren, naar ons op te zien, op ons te leunen, ons om hulp te vragen, onze aanwijzingen op te volgen of lief voor ons te zijn. Die neiging is niet inherent aan de persoonlijkheid van het kind, noch is zij het resultaat van opvoedvaardigheden. Nee, zij is het gevolg van een goed werkende gehechtheid aan de ouder. Als de gehechtheid zwak is of ontbreekt, dan zal die neiging niet in het kind aanwezig zijn. Als dat het geval is, dan worden ouders machteloos en wordt opvoeden moeilijk en onnatuurlijk. Ouderlijke onmacht is een veel voorkomende kwaal geworden, maar slechts zelden wordt herkend hoe dat komt. We denken eerder dat we niet de juiste vaardigheden hebben of dat we een lastig kind hebben. Als we geen natuurlijke macht hebben om op te voeden, dan nemen we al gauw onze toevlucht tot dwang en manipulatie. Die trend neemt toe onder de ouders van vandaag. Voorbeelden van zulke dwingende maatregelen zijn time-outs en de neiging om dat waar kinderen om geven tegen hen te gebruiken (hetgeen we graag gevolgen of consequenties noemen). Jammer genoeg zal meer druk door middel van straf of verwijdering om een kind tot gehoorzaamheid te dwingen niet alleen weerstand oproepen, maar ook juist de relatie die ons machtigt beschadigen. Helaas staan de zaken er zo maar al te vaak voor. De macht die spontaan voortkomt uit een juiste relatie stelt ouders in staat om heel effectief te zijn zonder straf te geven of te dwingen.  Alleen als we ons realiseren wat onze ware bron van macht of invloed is, zullen we ons uiterste best doen om die te beschermen. Tenzij we het hart van onze kinderen hebben, kunnen we onze ouderlijke verantwoordelijkheid niet vervullen. Als we het hart van onze kinderen hebben, moeten we daaraan vasthouden tot onze taak erop zit.

Het geheim van opvoedinvloed zit in een goede relatie van het kind tot die ouder. Hoe moeilijker het kind of zijn problemen zijn, des te belangrijker is dit. Die relatie wordt uitgehold door culturele chaos, door concurrerende relaties met leeftijdgenoten en door opvoedpraktijken die de ontwikkeling van gehechtheid verstoren. Om te compenseren voor een verlies aan culturele wijsheid moeten we ons bewust worden van hechting en dan opvoeden met hechting in gedachte. De enige manier om waarlijk natuurlijk op te voeden is door aan hechting te werken en die hechting dan in ons voordeel te laten werken.

De geschiedenis en het ontstaan van de Opvoedinvloed serie

De Opvoedinvloed serie is ontstaan in een gespreksgroep voor ouders die weer begonnen was op verzoek van jonge ouders die de modules ontwikkelingspsychologie en ouder-kind relaties van dr. Neufeld aan de universiteit volgden. Dit mondde uit in een avondcursus van acht lessen, genaamd Making Sense of Kids (Kinderen begrijpen), die jarenlang heel populair was onder ouders en professionals in en om Vancouver. Vanwege dr. Neufelds wereldwijde reputatie kwam het verzoek om de cursus te filmen en zo voor anderen beschikbaar te maken. Het resultaat is de Opvoedinvloedserie, een trilogie van acht-delige cursussen.

Het hoofddoel van de Opvoedinvloed serie

Het hoofddoel is ouders toerusten om hun kinderen op te voeden met hechting in gedachte en met echte volwassenheid als eindresultaat. Onze methode is de volwassenen te helpen om de kinderen voor wie ze verantwoordelijk zijn te begrijpen. Door te voorzien in begrip van hun natuurlijke intuïtie willen we ouders terugbrengen naar hun rechtmatige plek in het leven van hun kinderen.

Voor wie

Deze module is geschikt voor ouders en professionals. Met name de ouders worden aangesproken. Gewoonlijk is een derde van de deelnemers beroepsmatig betrokken bij gezinnen of kinderen. Hoewel het materiaal evenzeer van toepassing is op scholen, kinderdagverblijven en behandelingscentra, zullen de hierbij betrokkenen de toepassing hier en daar wat moeten vertalen naar hun situatie. Dit lukt meestal heel spontaan en gemakkelijk.

De beginselen zijn toepasbaar op kinderen van alle leeftijden. De focus ligt op opvoeden en problemen van alledag, maar het model is van nog groter belang voor scenario’s met ernstige problemen.

U kunt deze module volgen voor professionele bijscholing, persoonlijke groei, voorbereiding op het ouderschap en zelfs als verrijking voor het grootouderschap.

Doeleinden

De voornaamste doeleinden van deze module zijn om volwassenen te helpen de kinderen voor wie ze zorgen te begrijpen en hen toe te rusten om kinderen groot te brengen met hechting in gedachte.

Subdoelen:

Voorzien in de theoretische kennis van onze natuurlijke intuïtie
Ouders weer op hun rechtmatige plek in het leven van hun kinderen zetten
Een model van hechting geven dat toepasselijk is op kinderen van alle leeftijden en de dynamiek van hechting bewust maken
Opvoeden zo makkelijk en natuurlijk mogelijk maken
Het vermogen van ouders en professionals vergroten om kritisch te denken in verband met opvoedliteratuur
De wetenschap van relatie interpreteren voor hen die het meest bij kinderen betrokken zijn en opvoeden op één lijn met deze wetenschap brengen
Methodes van discipline stimuleren die hechtingsvriendelijk en veilig voor de ontwikkeling zijn
Veel voorkomende vormen van opvoeden die schadelijk zijn ontmaskeren (bv. time-outs, waar kinderen om geven tegen hen gebruiken, de les lezen tijdens een incident, dwang uitoefenen, onafhankelijkheid afdwingen) en veilige alternatieven bieden
Een model voor professionele betrokkenheid bieden dat de ouder-kind relatie niet ontkracht