HECHTING EN ONTWIKKELING I: KINDEREN BEGRIJPEN

Tijd: 5 dagen

Accreditatie:  SKJ 48 punten, NFG 12 punten

Deze module wordt op locatie in Waalwijk aangeboden. Bij hoge uitzondering van persoonlijke omstandigheden of in geval van beperkende regeringsmaatregelen kan ze online gevolgd worden.

Je bestudeert thuis korte filmpjes over de theorie. In de lessen gaan we hier verder op in en oefenen met de toepassing van de stof.

Hechting en Ontwikkeling I is een voorbereiding en voorwaarde voor het volgen van Hechting en Ontwikkeling II.

Beschrijving

Dit is de toonaangevende en meest complete module van het Neufeld Instituut. Je leert kinderen en hun problemen vanuit de elementen hechting, kwetsbaarheid en volwassenwording te zien. De verbanden hiertussen worden helder en vanuit dat inzicht kun je diepgaande verandering bereiken.

Je leert symptomen van vastzitten herkennen, de oorzaken hiervan onderkennen en kinderen uit hun blokkade helpen.

Je krijgt een hechtingsmodel dat op kinderen van alle leeftijden en problematiek kan worden toegepast om de diepgang en ontwikkeling van hun gehechtheid te meten. Het gaat hier niet om hechtingsstijlen of -stoornissen, maar je gaat op een geheel nieuwe en brede manier naar hechting kijken. Je leert strategieën om binding met onvolwassen kinderen te creëren. Als gevolg daarvan wordt opvoeden prettiger voor kind en opvoeder.

Hoewel de focus op kinderen en jongeren ligt, is deze materie op alle leeftijdsfasen en in alle situaties toepasselijk. Deze module wordt steevast positief ontvangen door de deelnemers en sommigen volgen hem voor een tweede keer om zich op de rijke inhoud te bezinnen.

Het model

Het model is het resultaat van jarenlange analyse en synthese, geworteld in de psychologie, verweven met de hechtingstheorie, in overeenstemming met gangbaar neurologisch onderzoek en gerijpt door veertig jaar professionele ervaring, ouderschap en persoonlijke reflectie. Deze benadering richt zich op de gezonde ontwikkeling en staat dus tegenover methodes die gedragsgericht zijn alsook methodes die zich op stoornissen concentreren.

Het wordt met succes gebruikt in een veelheid van situaties: pedagogische begeleiding, thuis, op school, speciaal onderwijs, therapie, begeleiding van delinquenten, adoptie en, pleegzorg.

Hoofddoel

Het hoofddoel is kinderen voor wie wij verantwoordelijk zijn begrijpen. Het is de bedoeling dat er meer gebeurt dan gedragsverandering maar dat een proces van innerlijke verandering op gang wordt gebracht. Door de blokkades voor het aangeboren volwassenwordingsproces weg te nemen, kunnen we het functioneren verbeteren en het kind dichter tot het verwezenlijken van zijn potentieel brengen, wat dat ook moge zijn. Sommige problemen in het leven van een kind kunnen niet worden opgelost, maar het vastzitten rond die problemen kan wel worden aangepakt, zodat er groei mogelijk is. Het doel van deze cursus is je het inzicht in kinderen te geven en je handvatten te bieden om blijvende verandering te bewerkstelligen.

Onderwerpen

De rol van hechting in persoonlijkheid en gedrag
De drie kernaspecten van hechting: hiërarchie, fasen en polarisering
De toestand van afweer tegen kwetsbaarheid en de impact hiervan op functioneren en gedrag
Vastzitten als het meest voorkomende probleem van kinderen
Een drieledige aanpak om diepe, blijvende verandering teweeg te brengen
De beginselen van een gehechtheidsbenadering
Het probleem van straf en sancties inzetten met vastgelopen kinderen
De rol van emoties in persoonlijkheid en gedrag

De problemen als gevolg van afweer door hechtingspijn (zoals najagen, agressie, angst, dominantie, onthechting)
Manieren om de afweer tegen kwetsbaarheid te verzachten
Drie essentiële interventies om het volwassenwordingsproces te bevorderen
Hoe men als therapeut effectief wordt
Ontwikkelingsvriendelijke strategieën om met problemen om te gaan die het gevolg zijn van vastzitten
De problemen met en alternatieven voor op verwijdering gebaseerde gevolgen en straf

 Onderdelen van dit model

Volwassenwording in het kort
Het emergente proces
Het proces van adaptatie
Adaptatie, agressie en discipline
Het integratie proces
Het temperende effect
Hechting
Hoe kinderen zich goed hechten
Hoe hechting macht geeft
De alfa dynamiek
Verlegenheid en onthechting
Hechting en volwassenwording

Kwetsbaarheid en afweer

Hechtingsproblemen
Onze kinderen emotioneel ophalen
Overbruggen en koppelen
Vastzitten compenseren
Afweer verzachten
De processen van volwassenwording uitlokken

Ga voor praktische informatie en aanmelden naar  http://www.psychodidact.nl/studies/hechting-1

Dit zeggen onze cursisten:

René Mauritz, Regio coördinator Beroepsorganisatie Kindbehartiger, praktijk ONS Kind

In 25 jaar aan scholing over theorie en methodiek, heb ik geen fundamentelere kennis tot me genomen dan bij het Neufeld Instituut in de afgelopen twee jaar. Het begrijpen van Hechting helpt bij het zicht krijgen op hoe de mensheid in elkaar zit, hoe het is opgebouwd, en het biedt antwoorden op grote dilemma’s omtrent gedrag van kinderen. In dat licht zijn de vele methodieken die ik graag gepast en eclectisch inzet (van RET tot Gestallt, Transactionele Analyse, Contextuele en Systeemtherapie, Behavourism, Conditionering, Attributietheorie en ga zo maar door…) levensvatbare uitvloeisels van intelligente deelinzichten over de mens. Hechting daarentegen gaat niet over een gedeelte van de mens, maar over het wezen van de mens. De hechtingstheorie is van toepassing en dus bruikbaar bij elke “human being”, en helpt erbij elk kind of voormalig kind (volwassene) beter te leren begrijpen en hem of haar zijn waarde (terug) te geven.

In mijn praktijk ben ik dagelijks betrokken bij ouders en kinderen waarbij een echtscheiding hun leven veranderde. Sinds deze scholing is mijn praktijk een dimensie en invalshoeken rijker. Ik zeg wel eens “vanaf nu kijk ik niet meer zozeer naar het gevecht, maar kijk ik naar hoe ieder is gehecht“.

Een voorbeeld daarbij is dat wanneer een kind niet genuanceerd meer kan denken en niet meer naar een ouder wil, dat ik ouders kan uitleggen dat het hier gaat om biochemische processen waarbij het kind minder vermogens (tijdelijk) heeft om te twijfelen, en opeens stellig is dat het niet naar de één of ander wil. Ik focus daarbij op het hechtingsniveau en wat ten gevolge van spanning bij het kind gebeurt, in plaats van dat ik me focus op het gevecht tussen ouders en de gedragsmatige reactie (wil/onwil) van het kind. Deze kijk geeft een fundamenteler inzicht en vaak andere perceptie bij ouders, opent een ander gesprek en geeft andere uitkomsten. De kennis over hechting heeft in een aantal casussen het verschil gemaakt tussen “pogen” en “slagen”, tussen betwiste vermoedens en overtuigende analyses, waardoor zonder twijfel meermaals een deëscalatieproces kon worden ingezet, dat zonder deze werkwijze alleen tegen de klippen op zou kunnen worden bereikt.

Bovendien, wie kennis heeft van hoe hechting ontstaat, heeft daarmee ook meer kennis van hoe processen van ‘ouderonthechting’ moeten worden bezien.

Wie de natuur beter begrijpt, begrijpt beter hoe zij hersteld kan worden. Hechting is ons dagelijks voedsel, en zonder dit voedsel sterven we langzaam maar zeker van binnen en kan geen methodiek of theorie dát repareren wat hechting kan repareren. Spreken over mensen zonder te kijken naar hun gehechtheid, is als het bouwen van een huis zonder te kijken naar de fundering.

Margriet Noot beveel ik warm aan om haar kennis, kunde en autoriteit als hoofd en docent van het Neufeld Instituut Nederland.

Melanie Kastelijn

‘Ik heb de modulen Hechting en Ontwikkeling 1 en 2 door Margriet Noot gevolgd, bij Psychodidact.
Er is een wereld voor mij open gegaan, ik heb zoveel geleerd!
Ik werk al enige tijd met bijzondere kinderen en hun gezin, en deze modulen hebben mij nog meer inzicht gegeven.
Ook inzicht in mijn eigen hechting en de relatie met mijn kinderen en de mensen die dichtbij me staan.
Ik heb geleerd dat Hechting, de relatie, het fundament is van alles… En wat me hierin het meest heeft geraakt, is dat het nooit te laat is om aan hechtingsproblemen of uitdagingen te werken. Met veel geduld, liefde en zachtheid. Wat er ook gebeurd is, dat kan niet terug gedraaid worden. Maar je kunt er nú wel iets aan doen.
Als je begrijpt door deze theorie waar bijv. afweer, frustratie, afzetten tegen ouders/verzorgers, agressie, angst vandaan kan komen…, maar dat  bijv. ook rusteloosheid, afgeleid zijn, in zichzelf gekeerd zijn, pesten of depressief voelen met de hechting te maken kan hebben, dan kan het volgen van deze modulen je heel veel handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan.
Het laat je kijken naar wat er achter het gedrag zit, wat is de oorzaak van dat het kind zich zo gedraagt?
Door het gevoel van verbondenheid te versterken kun je een liefdevolle relatie opbouwen.
En dit zijn echt geen grote interventies waar je mee moet gaan werken.
Denk aan kleine dingen die je al in kunt zetten.
Er even écht zijn, met al je aandacht, voor het kind. Al is het maar 10 minuten.
En bijv. samen spelen. Spel is een voorname oplossing voor een probleem met emotie.

Het ultieme geschenk dat we een kind kunnen geven, is het gevoel dat het altijd welkom is in onze nabijheid, dat het goed is zoals het is.
Ik gun het iedereen om deze modulen te volgen en daarmee het beste uit jezelf en voor je kinderen te halen.

Esther van Neerven, http://www.mijnkindisverslaafd.nl

Jarenlang ben ik op zoek geweest naar de kern van de verslaving van mijn zoon en de oorzaak van mijn eigen onzekerheden, afweer en innerlijke onrust. In de trainingen van het Neufeld instituut heb ik antwoorden gekregen op al mijn vragen. Ik heb inzicht gekregen in hoe de dynamieken van ‘niet goed genoeg zijn’ en verslaving zijn ontstaan en wat ik kan doen om deze belemmerende patronen te doorbreken.

Nu begrijp ik waarom mijn zoon vast liep in zijn ontwikkeling en het ‘nodig’ had om zijn ware gevoelens te dempen. Nu begrijp ik dat zijn brein hem in bescherming heeft genomen tegen nog meer verwonding. Hij had verdriet en pijn tijdens onze scheiding. Hij was bang en voelde zich niet veilig. Helaas hebben wij (zijn ouders) hem niet voldoende gehoord en gezien in die periode. Psychologisch niet gehoord en gezien worden is de voornaamste reden bij leer- en gedragsproblemen. Verslavende middelen waren zijn ‘bescherming’ om er niet aan zijn eenzaamheid onderdoor te gaan.

De opgedane kennis en inzichten hebben een groot effect op mezelf en mijn gezin. Iedere dag leer ik nog bij. Dagelijks vraag ik me af:

  • ‘Wat wil ik bereiken met mijn opvoeding?’
  • ‘Wat wil ik dat het eindresultaat van mijn opvoeding en benaderingen is?’
  • ‘Hoe wil ik me voelen in de relatie met mijn kinderen?’
  • ‘Wat wil ik dat mijn kinderen voelen in relatie tot mij?’

Ik besef dat ik in het verleden ‘teveel’ getrokken heb en de nadruk heb gelegd op machtsstrijd, angst, prestatie en ‘hoe het hoort’. Meer rust, ruimte en focussen op de relatie had hem zeer waarschijnlijk beter gedaan. Het had mijn zoon meer (zelf)vertrouwen gegeven.

De tijd terugdraaien lukt niet meer. Maar het toepassen van de tips en tools heeft ervoor gezorgd dat de liefde weer stroomt tussen mij, mijn zoon en de andere kinderen. We zijn weer in verbinding met elkaar. We hebben een transitie gemaakt van totale afweer naar liefdevolle verbinding. En daar ben ik zo ontzettend blij mee. Dat gun ik iedereen!

Inmiddels help ik ouders van kinderen met probleemgedrag en verslavingsproblematiek. Ouders leren de dynamieken die het kind in de greep houden kennen, waardoor ze hun zoon of dochter van binnenuit gaan begrijpen. Dat zorgt voor meer begrip, minder oordeel, meer zachtheid en verbinding in de relatie en maakt de weg naar volwassenwording vrij. Mijn motto is: “je kind is niet moeilijk, maar heeft het moeilijk!“‘