Deze intensieve cursus voor professionals wordt al nascholing aangeboden bij Con Amore onder de titel Hechting en Hechtingsproblematiek.

Datums: 1 en 15 okt. 2022, of 25 nov. en 9 dec. 2022, of 8 en 22 mrt. 2023

Beschrijving

Voor we spreken over hechtingsproblemen, moet eerst duidelijk zijn wat goede hechting is. We behandelen de drie elementen:  gezonde afhankelijkheid, de zes manieren van hechten en de polarisering van hechtingsdrang.

Afstand en kwetsing leiden tot afweer, en van daaruit kunnen allerlei problemen ontstaan, zoals aanklampen, angst, agressie, dominantie, verplaatste hechting, onthechten enz.

Je krijgt eenvoudige tools om hechtingsrelaties te versterken of herstellen, en ouders daarin te steunen.

Voor wie

Deze module is voornamelijk samengesteld als een uiterst compacte cursus voor hulpverleners die bij kinderen betrokken zijn: pedagogen, kindertherapeuten, schoolpsychologen, maatschappelijk werkers, scheidingsbegeleiders, jeugdhulpverleners, en anderen die met kinderen werken. Daarnaast vinden ook hulpverleners die met volwassenen of relaties werken de stof uiterst waardevol. Vaktaal wordt zoveel mogelijk vermeden.

(Hun die zich rustig en breder in de stof willen verdiepen, en de verbanden met de ontwikkeling volledig willen begrijpen, bevelen we de uitgebreidere cursus Hechting en Ontwikkeling aan.)

Overzicht

 DEEL 1 – het concept hechting en de hiërarchie van hechting

Wat is hechting? Hoe maakt een hiërarchische relatie het voor een kind mogelijk om op ons te leunen en zich te laten leiden? We gaan ook in op het begrip alfacomplex.

DEEL 2 – ontvankelijkheid en invloed: de juiste relatie bouwen

Hoe is een goede hechtingsrelatie van invloed op opvoeden? We gaan in op de implicaties alsmede op de thema’s peer oriëntatie en tegenwil.

DEEL 3 – gehecht raken: zes fasen

Hoe hechten kinderen zich in zes fasen of op zes manieren? Ook komt naar voren hoe je hechtingsinstincten kunt activeren en een relatie opbouwen.

DEEL 4 – hechting en volwassenwording: het verband

Volwassenwording is het gevolg van vervullende relaties. We kunnen volwassenheid niet aanleren of pushen. Kinderen moeten kunnen rusten van hechtingswerk zodat ze zich natuurlijk ontwikkelen.

DEEL 5 – verlegenheid en concurrerende hechting: omgaan met beschermende instincten

Wat is de betekenis van verlegenheid en terugtrekken om relaties te beschermen? Hoe gaan we daar respectvol mee om zodat het niet tot problemen leidt?

DEEL 6 – het verwijderingscomplex: de oorzaak van hechtingsproblematiek

Het ‘verwijderingscomplex’ is de kern van angstproblemen, alfaproblemen, agressieproblemen, het pestinstinct, rusteloosheid, verplaatste hechting en meer.

DEEL 7 – defensieve onthechting: overbruggen wat kan verdelen

Als kwetsbaarheid ondraaglijk wordt is de ultieme afweer van de hersenen de hechtingsinstincten omkeren, hetgeen tot afstotend gedrag leidt. De ommekeer van hechting begrijpen is essentieel voor het omgaan met gewonde kinderen, aangezien het vaak de basis is van allerlei symptomen en stoornissen. Hoe gaan we om met die lastige dynamiek?

DEEL 8 – genezing door hechting: met gewonde kinderen werken

Als er een panacee was voor kinderproblemen dan zou het zijn: verwijdering verminderen. Hoe kunnen wij volwassenen dat doen voor de kinderen voor wie wij zorg dragen?

DEEL 9 – spel als hulpmiddel

We kijken naar hechtingsbevorderlijke spelvormen, en naar spel als veilige plek voor de emoties.

Deel 10 – begeleiding van ouders, casussen

Aangezien oplossingen op zijn best uit de ouders komen, bespreken we kort hoe we hun inzicht kunnen geven en tot verandering kunnen begeleiden, naast wat we als hulpverlener kunnen doen. Tot slot bespreken we enkele casussen.

Ga voor praktische info en aanmelden naar: https://conamore.com/nascholingen/316-hechting-en-hechtingsproblematiek-tweedaagse-psbk/

Deze cursus wordt ook aangeboden als in company cursus.

 

Dit zeggen onze cursisten:

‘Een erg waardevolle en boeiende training waarin we mooie inzichten hebben mogen opdoen mbt hechting en alle facetten die hierbij komen kijken. Wanneer je gedrag door de bril van deze theorie bekijkt, zie je een heel andere behoefte bij een kind dan dat in de reguliere hulpverlenging wordt aangeboden aan ouders en kinderen. Erg verhelderend en een mooie aanvulling voor ons werk!’

Ardita Rashiti, Liza Kremers en Marleen Vermeulen, Jeugdprofessionals Centrum Jeugd en Gezin, Land van Cuijk

‘Er is al veel gezegd en geschreven over opvoeding en hechting, maar niet op de manier zoals het Neufeld instituut dat doet. Ik zie de theorie van Neufeld als het fundament van het ‘opvoedhuis’. Warm, rustig en verhelderend brengt Margriet de info over. Iedereen die begaan is met onze kinderen raad ik aan zich verder te verdiepen in deze waardevolle, boeiende en vernieuwende info die het verdient om verder verspreid te worden! Zeker in deze tijd!’

Thaïs, Intern begeleider

‘Ik heb de cursus Hechtingspuzzel gegeven door Margriet Noot (Neufeld Instute) met veel plezier gevolgd.
De overdracht was helder en duidelijk en je wordt gestimuleerd en geprikkeld om alle aangeboden stof te onderzoeken en toe te passen.
Margriet is heel goed in het zich verplaatsen in de diverse disciplines tijdens de cursus en geeft waardevolle tips en/ of adviezen.
Fijn was het dat er voldoende tijd wordt aangeboden om de beoogde leerdoelen van alle kanten te bespreken.
Hoe een kind gehecht is zal, door de cursus, één van mijn rode draden zijn voor het uitoefenen van mijn beroep.
Ik heb nog beter leren kijken naar wat een kind nodig heeft door het kind te volgen, samen met kind(eren) en ouders door het doolhof te lopen die hechtingsrelaties heet.
Een veilige basis – een veilige haven door vertrouwen en verbintenis.’

Diane Sharon Vivo, DSV Therapie, Counselor Psychosociale Begeleiding / Kindbehartiger (belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie)

‘Bij de meeste mensen is bekend dat hechting een heel grote rol speelt binnen de ontwikkeling en dat een problematische hechting ook problematische gevolgen heeft. Maar dat hechting de oplossing is voor zo veel voorkomende vraagstukken had ik niet voorzien. Deze cursus heeft mij geleerd probleemgedrag van het kind vanuit het hechtingsperspectief te zien en het gedrag aan te pakken door de relatie met ouders te verbeteren.

Maar het heeft mij ook aangezet mijn relaties met volwassen cliënten (mensen met autisme) te bekijken en mijn rol als hechtingsfiguur te onderkennen. Zeker voor degenen met een lage sociaal-emotionele ontwikkeling kun je de informatie uit de cursus gebruiken om veiligheid in de relatie te creëren en zo meer ruimte te geven voor ontwikkeling. Voor iedereen die professioneel of privé met hechting te maken heeft, is deze cursus een aanrader… voor iedereen dus. 🙂 ‘

Veronique Aalten, Ambulant begeleidster

‘De hechtingspuzzel is een must voor iedere ouder , leerkracht, hulpverlener of anderen die met kinderen werken. Ondanks het feit dat ik niet onbekend was met de hechtingsmaterie heb ik zeer goede en bruikbare inzichten opgedaan in deze cursus. Margriet is ontzettend gedreven en verstaat haar vak heel goed en brengt de soms ingewikkelde leerstof goed en duidelijk over. Kortom je krijgt veel kwaliteit voor een meer dan faire prijs.’

Melanie Mulder, Coachingpraktijk mani-pura

‘Een ontzettend waardevolle training die je veel handvatten geeft om mee verder te kunnen in de praktijk. Het geeft je een verfrissende kijk en nieuwe inzichten in waar veel problematiek vandaan komt. Hier ga je zeker verder mee komen met je cliënten. Aanrader voor iedereen!’

Marée Loose, Therapeutisch Centrum 2tango

‘Zeer aan te bevelen, leerzaam, handvatten waar je mee aan de slag kan.’

Jolanda Hagemann, Praktijk Een Nieuw Begin

‘Heel boeiende inhoud en erg fijn gebracht. We hebben heel veel geleerd over leiderschap, goede hechting, moeilijke of problematische hechting, én hoe er kan worden hersteld met concrete tips en eenvoudige maar te blijven zetten stappen.

We hebben het volgen van De Hechtingspuzzel ervaren als zeer leerzaam en inspirerend. Een training vol boeiende theorie die in de toekomst meegenomen kan worden in het werkveld. Margriet volstaat haar vak erg goed. Een prettige trainer met veel kennis en ervaring.’

Loes Fransman en Minke de Kock, Centrum Jeugd en Gezin, Land van Cuijk

‘De cursus bevat meer dan interessante tools en handvatten omtrent nabijheid en hechting. Voor mij een must have cursus om gevolgd te hebben die ik niet alleen kan toepassen op het werk maar zeker ook in mijn gezin.’

Michael Deprez

‘Ik heb veel gehad aan de opleiding. Waar we heel vaak twijfelen over afstand-nabijheid neem ik nu mee hoe belangrijk de relatie (nabijheid) is. We kunnen bepaalde tools ook in een leefgroep gebruiken. Bovendien is het geleerde voor mij van nut in mijn eigen gezin.’

Helen Cools

‘Verhelderend, inspirerend en verrijkend. Een goeie link tussen de theorie en de vele praktische voorbeelden en situaties. Ik heb over hechting een gans ander beeld gekregen, vnl. een hoopvol beeld.’

Heidi

Ooit werkte ik met uit huis geplaatste kinderen waar hechtingsproblemen logischerwijs speelden. Wellicht dat ik mede hierdoor minder alert was op het feit dat ook thuiswonende kinderen hier vrij makkelijk mee te maken kunnen krijgen. Door de cursus “De Hechtingspuzzel” besef ik meer dan ooit hoe vaak dit feitelijk speelt bij zowel ouders als kinderen. Deze cursus heeft me ertoe aangezet om hier als therapeut voortaan nog gerichter op uit te vragen. Zeker in het geval van echtscheidingssituaties.   De trainer, Margriet Noot, heeft veel kennis in huis en is in staat om met de nodige nuance vrijwel elke vraag op dit gebied te beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor!’

Joke Andringa, Integratieve Kindertherapeut en Systemisch Ouderbegeleider