Datums:  1 dec. (korte introductie), 8, 15 en 22 dec. 2022, 12 en 19 jan. 2023

Tijd: 20.00 uur

Als deelnemer kijk je 5 video’s van ongeveer een half uur in je eigen tijd en volgt 5 live sessies op genoemde datums voor nabespreking, vragen en meer voorbeelden.

Inleiding

Emoties zijn in de wetenschap eeuwenlang als een last beschouwd. En wij ervaren ze ook vaak als lastig. Ze zijn rommelig, zeker bij kinderen. We weten vaak niet wat we ermee moeten. Misschien zijn ze wel het moeilijkste aspect van opvoeden. Toch zijn emoties geen vergissing van de natuur. Inzichten in de aard van emoties maken inmiddels heel duidelijk dat ze een cruciale rol spelen bij spel, hersenontwikkeling en groei, disciplineproblemen, aandachtsproblemen, mentale gezondheid en veel meer.

Emoties begrijpen is mensen begrijpen, waaronder onszelf. Daarom is voor opvoeders, leerkrachten en hulpverleners niets belangrijker dan inzicht in de emoties van ‘onze’ kinderen. En hoewel we in de cursus spreken over kinderen en jongeren, is de inhoud op alle leeftijden van toepassing.

Lesschema

Deel 1 – Emoties willen geuit worden

De eerste van de drie wetten van emotie is dat emotie expressie zoekt. Alle emoties hebben een doel. De twee overkoepelende taken van emotie zijn ons met elkaar te verbinden en ons te doen opgroeien. 

Hoewel het uiten van emoties spontaan is, kunnen daar belemmeringen voor ontstaan. De ernstigste belemmering is wanneer emotionele expressie een nadelige invloed heeft op de hechtingsrelatie.

Deel 2 – Wat als emoties niet geuit worden?

We bespreken vijf nadelige gevolgen als expressie belemmerd wordt: de emoties kunnen hun taak niet doen; vervormde of verplaatste expressie; depressie of afvlakking; onvermogen om zich aan omstandigheden aan te passen; verontrustende uitbarstingen van emotie.

Onze eerste opdracht bij het omgaan met problemen die in emotie zijn geworteld, is de uiting van emotie makkelijk maken zonder dat dit de gehechtheid van een kind benadeelt.

Deel 3 – Emoties willen gevoeld worden

De tweede wet van emotie is dat emotie naar bewustzijn streeft. Gevoel is het bewuste uiteinde van emotie. We bespreken het fundamentele belang van voelen.

Belangrijke belemmeringen voor voelen zijn gebrek aan emotionele uiting, gebrek aan gevoelstaal, en emotionele afweer als gevolg van gekwetste gevoelens. Helaas verliezen veel kinderen hun gevoel met alle gevolgen van dien voor hun functioneren en ontwikkeling. Onze opdracht voor zulke kinderen is om hen te helpen hun gevoelens terug te krijgen.

Deel 4 – Emoties streven naar evenwicht

De derde wet van emotie is dat emotie naar evenwicht streeft, wat resulteert in evenwicht, stabiliteit en zelfbeheersing.

Het vermengen van emoties kan alleen gebeuren als de emotie eerst wordt uitgedrukt en gevoeld. De rol van de prefrontale cortex wordt besproken, evenals belemmeringen voor dit spontane ontwikkelingsproces.

We zien hoe gemengde gevoelens de voorwaarde voor moed, geduld, reflectie en zelfbeheersing zijn. De ultieme opdracht voor ons is om kinderen te helpen hun gemengde gevoelens te vinden.

Deel 5 – Vijf stappen naar emotionele gezondheid en volwassenheid

We leren de vijf stadia in de emotionele ontwikkeling met de taken van kinderen en volwassenen in elk stadium.

De voornaamste valkuil van goedbedoelende volwassenen is zich te richten op het ontwikkelingsresultaat in plaats van op het proces waardoor kinderen daar komen. Als het op emotie aankomt, zal het belonen van of het focussen op het gewenste eindresultaat juist averechts werken, hetgeen vaak leidt tot diepere emotionele problemen. De uitdaging bij vastgelopen kinderen is altijd om bij het begin te beginnen, daar waar de wortel van de problemen zit.

Aanmeldenhttps://neufeldinstitute.com/int/nl/contact/

Kosten: € 180,-  Partners mogen deelnemen voor de halve prijs.