DE HECHTINGSPUZZEL 

Tijd: 6 x 2,5  à 3 uur, oftewel 6 dagdelen

SKJ accreditatie 20 punten, ABvC accreditatie 18 PE. (Voor SKJ accreditatie wordt de cursus afgesloten met een casustoets die thuis wordt gemaakt.)

Beschrijving

De wetenschap van relaties komt in versnipperde stukjes voor op alle velden van empirisch onderzoek: biologie, sociologie, embryologie, ethologie, epigenetica, neurowetenschappen, psychologie enzovoort. Nooit eerder wisten we meer van de relationele context die vereist is voor succesvol opvoeden, onderwijzen of behandelen. Toch ligt die kennis nog niet aan de basis van onze dagelijkse aanpak en beleid. In deze module wordt de wetenschap van relaties tot haar kern teruggebracht en verkennen we implicaties voor het werken met kinderen. De kernelementen van hechting, hechtingsproblemen en essentiële interventies komen voorbij.

Voor wie

Deze module is voornamelijk samengesteld als een uiterst compacte cursus voor hulpverleners die bij kinderen betrokken zijn: kinderpsychologen, kindertherapeuten, schoolpsychologen, maatschappelijk werkers, scheidingsbegeleiders, kinderverpleegkundigen en anderen die met kinderen werken. Vaktaal wordt zoveel mogelijk vermeden. (Hun die zich rustig en breder in de stof willen verdiepen, en de verbanden met ontwikkeling en afweer willen begrijpen, bevelen we de uitgebreidere cursus Hechting en Ontwikkeling heel warm aan.)

Overzicht

 DEEL 1 – het concept hechting en de hiërarchie van hechting

Iedereen heeft te maken met hechting. Toch spreken we er weinig over. In dit deel worden de puzzelstukjes van hechting benoemd, hechting gedefinieerd en de hiërarchische structuur van hechting besproken. Het ‘alfa-complex’ wordt geïntroduceerd.

DEEL 2 – ontvankelijkheid en invloed: de juiste relatie bouwen

Zonder begrip van hechting hebben we foute aannames gemaakt over de ontvankelijkheid van kinderen voor zorg en onderwijs. Hier wordt duidelijk dat kinderen beïnvloed worden in de context van hun gehechtheid aan de voor hen verantwoordelijke volwassenen. We gaan in op de implicaties alsmede op de thema’s peer oriëntatie en tegenwil.

DEEL 3 – gehecht raken: zes fasen

Het menselijk vermogen voor relaties is een potentieel dat zich alleen onder gunstige omstandigheden goed ontwikkelt. Dit fundamentele vermogen begint zich in de eerste zes levensjaren te ontwikkelen. Een vlucht van kwetsbaarheid zal het vermogen van een kind om zich te hechten en verbonden te blijven belemmeren. Het model van relatievorming is op elke leeftijd en iedere relatie toepasbaar. Ook komt naar voren hoe je hechtingsinstincten kunt activeren en een relatie opbouwen.

DEEL 4 – hechting en volwassenwording: hechting vrucht laten dragen

Volwassenwording is de vrucht van vervullende relaties. De grootste fout ten aanzien van een gezonde ontwikkeling is druk uitoefenen op snelle resultaten met bijvoorbeeld onafhankelijkheid en sociale integratie in plaats van de onderliggende wortels van hechting voeden. Kinderen moeten kunnen rusten van hechtingswerk zodat ze zich natuurlijk ontwikkelen.

DEEL 5 – verlegenheid en concurrerende hechting: omgaan met beschermende instincten

Men kan een kind niet begrijpen zonder inzicht in de polariserende aard van hechting. Zonder kennis van hechting wordt verlegenheid gepathologiseerd als sociale angst of verkeerd begrepen als tekort aan zelfvertrouwen. Verlegenheid heeft een belangrijke functie in de bescherming van bestaande relaties en moet geëerd in plaats van uitgedaagd worden. De implicaties van verlegenheid voor de omgang met kinderen buiten hun primaire hechtingen worden besproken.

DEEL 6 – het verwijderingscomplex: de wortels van angst, agressie en pesten blootleggen

Niets raakt zoogdieren meer dan met verwijdering te maken krijgen. Mensen worden nog veel dieper geraakt omdat verwijdering niet alleen fysiek is en omdat het verwachten van verwijdering hetzelfde effect kan hebben als werkelijke verwijdering. Het ‘verwijderings-complex’ wordt geïntroduceerd als de kern van angstproblemen, alfaproblemen, agressieproblemen, het pestinstinct en meer.

DEEL 7 – defensieve onthechting: overbruggen wat kan verdelen

Als kwetsbaarheid ondraaglijk wordt is de ultieme afweer van de hersenen de hechtingsinstincten omkeren. Die toestand kan situationeel en tijdelijk of chronisch en algemeen zijn. De ommekeer van hechting begrijpen is essentieel voor het omgaan met gewonde kinderen, aangezien het vaak de basis is van allerlei symptomen en stoornissen. Hoe gaan we om met die lastige dynamiek?

DEEL 8 – genezing door hechting: met gewonde kinderen werken

Als er een panacee was voor kinderproblemen dan zou het zijn: verwijdering verminderen. Dit deel gaat over de manieren waarop wij volwassenen dat kunnen doen voor de kinderen voor wie wij zorg dragen.

DEEL 9 – spel als hulpmiddel

We kijken naar hechtingsbevorderlijke spelvormen, en naar spel als veilige plek voor de emoties.

Deel 10 – begeleiding van ouders, casussen

Aangezien oplossingen op zijn best uit de ouders komen, bespreken we kort hoe we hun inzicht kunnen geven en tot verandering kunnen begeleiden, naast wat we als hulpverlener kunnen doen. Tot slot bespreken we enkele casussen.

Kosten: 280,- incl.

Datums zie:  https://neufeldinstitute.com/int/nl/kalender/

Meld je hier aan:  https://neufeldinstitute.com/int/nl/contact/

Deze cursus wordt aangeboden als in company cursus. Tevens bieden we haar aan voor onafhankelijk deelnemers. Met een groepje van minimaal 6 komen wij naar je toe.

Dit zeggen onze cursisten:

‘Bij de meeste mensen is bekend dat hechting een heel grote rol speelt binnen de ontwikkeling en dat een problematische hechting ook problematische gevolgen heeft. Maar dat hechting de oplossing is voor zo veel voorkomende vraagstukken had ik niet voorzien. Deze cursus heeft mij geleerd probleemgedrag van het kind vanuit het hechtingsperspectief te zien en het gedrag aan te pakken door de relatie met ouders te verbeteren.

Maar het heeft mij ook aangezet mijn relaties met volwassen cliënten (mensen met autisme) te bekijken en mijn rol als hechtingsfiguur te onderkennen. Zeker voor degenen met een lage sociaal-emotionele ontwikkeling kun je de informatie uit de cursus gebruiken om veiligheid in de relatie te creëren en zo meer ruimte te geven voor ontwikkeling. Vor iedereen die professioneel of privé met hechting te maken heeft, is deze cursus een aanrader… voor iedereen dus. 🙂 ‘

Veronique Aalten, Ambulant begeleidster

‘De hechtingspuzzel is een must voor iedere ouder , leerkracht, hulpverlener of anderen die met kinderen werken. Ondanks het feit dat ik niet onbekend was met de hechtingsmaterie heb ik zeer goede en bruikbare inzichten opgedaan in deze cursus. Margriet is ontzettend gedreven en verstaat haar vak heel goed en brengt de soms ingewikkelde leerstof goed en duidelijk over. Kortom je krijgt veel kwaliteit voor een meer dan faire prijs.’

Melanie Mulder, Coachingpraktijk mani-pura

‘Een ontzettend waardevolle training die je veel handvatten geeft om mee verder te kunnen in de praktijk. Het geeft je een verfrissende kijk en nieuwe inzichten in waar veel problematiek vandaan komt. Hier ga je zeker verder mee komen met je cliënten. Aanrader voor iedereen!’

Marée Loose, Therapeutisch Centrum 2tango

‘Zeer aan te bevelen, leerzaam, handvatten waar je mee aan de slag kan.’

Jolanda Hagemann, Praktijk Een Nieuw Begin

‘Heel boeiende inhoud en erg fijn gebracht. Ik heb heel veel geleerd over leiderschap, goede hechting, moeilijke of problematische hechting, én hoe er kan worden hersteld met concrete tips en eenvoudige maar te blijven zetten stappen.

We hebben het volgen van De Hechtingspuzzel ervaren als zeer leerzaam en inspirerend. Een training vol boeiende theorie die in de toekomst meegenomen kan worden in het werkveld. Margriet volstaat haar vak erg goed. Een prettige trainer met veel kennis en ervaring.’

Loes Fransman en Minke de Kock (Centrum Jeugd en Gezin, Land van Cuijk)

‘De cursus bevat meer dan interessante tools en handvatten omtrent nabijheid en hechting. Voor mij een must have cursus om gevolgd te hebben die ik niet alleen kan toepassen op het werk maar zeker ook in mijn gezin.’

Michael Deprez

‘Ik heb veel gehad aan de opleiding. Waar we heel vaak twijfelen over afstand-nabijheid neem ik nu mee hoe belangrijk de relatie (nabijheid) is. We kunnen bepaalde tools ook in een leefgroep gebruiken. Bovendien is het geleerde voor mij van nut in mijn eigen gezin.’

Helen Cools

‘Verhelderend, inspirerend en verrijkend. Een goeie link tussen de theorie en de vele praktische voorbeelden en situaties. Ik heb over hechting een gans ander beeld gekregen, vnl. een hoopvol beeld.’

Heidi

Ooit werkte ik met uit huis geplaatste kinderen waar hechtingsproblemen logischerwijs speelden. Wellicht dat ik mede hierdoor minder alert was op het feit dat ook thuiswonende kinderen hier vrij makkelijk mee te maken kunnen krijgen. Door de cursus “De Hechtingspuzzel” besef ik meer dan ooit hoe vaak dit feitelijk speelt bij zowel ouders als kinderen. Deze cursus heeft me ertoe aangezet om hier als therapeut voortaan nog gerichter op uit te vragen. Zeker in het geval van echtscheidingssituaties.   De trainer, Margriet Noot, heeft veel kennis in huis en is in staat om met de nodige nuance vrijwel elke vraag op dit gebied te beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor!’

Joke Andringa, Integratieve Kindertherapeut en Systemisch Ouderbegeleider