AGRESSIE BEGRIJPEN

4 x 1,5 uur, of 2 dagdelen

Voor de online cursus: 4 x vijf kwartier video op eigen tijd volgen; plus 4 x 1 uur nabespreking live

Beschrijving

Dr. Neufeld heeft het lastige thema agressie duidelijk gemaakt. We gaan onderzoeken hoe agressie ontstaat, de vele manieren waarop het zich kan uiten en wat het verband is met gehechtheid. Vanuit dat fundament ontstaan als vanzelf manieren van omgang. Welke veranderingen in onze maatschappij kunnen tot meer agressie leiden, en hoe vangen we dat op? Hoe gooien we ongewild olie op het vuur van het agressieve kind, en wat kunnen we doen om agressieve uitbarstingen juist te voorkomen en verminderen? Hoe helpen we kinderen tenslotte om aan hun drang tot agressie te ontgroeien?

Voor wie

Deze module kan iedereen van nut zijn die wel eens met agressie te maken heeft. Wij richten ons echter vooral op de omgang met kinderen (van 0 tot 18).

Overzicht

Deel 1 – Introductie – Veranderen, tranen, temperen

We zullen in dit deel begrijpen hoeveel agressie voorkomt en de vele vormen die het aanneemt. Tevens hoe de frustratie die eraan ten grondslag ligt, ook anders kan eindigen dan in agressie.

Deel 2 – Frustratie, agressie en hechting

We kijken naar hechting als onze eerste levensbehoefte en de impact die verwijdering of afstand op agressie heeft.

Deel 3 – Omgaan met incidenten en ze verminderen

Vanuit de inzichten in deel 1 en 2 bespreken we hoe we het beste met agressief gedrag om kunnen gaan, wat we beter wel en beter niet kunnen doen om uitbarstingen te verminderen.

Deel 4 – Andere uitkomsten faciliteren

In deel 4 leren we wat we in de opvoeding of begeleiding kunnen doen om kinderen zich zo te helpen ontwikkelen dat frustratie niet meer tot agressie leidt; de elementen in de groei van het kind bevorderen die uiteindelijk leiden tot volwassenheid.