WAT ECHT SPEL IS EN DOET

Tijd:  2 keer 1,5 uur of één dagdeel

Module overzicht

Spel – tenminste spel dat onze hersengroei en ontwikkeling bevordert – komt steeds minder voor bij hen die het ’t hardst nodig hebben. Deze module is belangrijk voor alle ouders, gastouders, kinderdagverblijfleidsters en basisschoolleerkrachten. De deelnemers zullen ontdekken waarom kinderen moeten spelen en wat er voor nodig is zodat ze echt kunnen spelen.

Beschrijving

Spel – tenminste spel dat onze hersengroei en ontwikkeling bevordert – komt steeds minder voor bij hen die het ’t hardst nodig hebben. Deel van het probleem ligt in de vroegtijdige druk op kinderen om te leren en sociaal te zijn. Een andere factor is dat spelen steeds meer wordt geassocieerd met georganiseerde sport en andere activiteiten en met computerspel. Het ontbreekt ons veelal aan inzicht in de essentiële rol van spel voor de ontwikkeling. Nooit eerder wisten we zoveel over spelen en nooit eerder hebben we die kennis harder nodig gehad. Het belang van spel staat in de schaduw van onze haast met goed gedrag en prestaties van onze kinderen.

Voor wie

De informatie in deze module is van groot belang voor alle ouders, gastouders, kinderdagverblijfleidsters, en kleuterleerkrachten die de kinderen onder hun hoede willen helpen om zich ten volle te ontwikkelen. In verband met ontwikkeling is spelen niet slechts een optie. De deelnemers leren niet allen bij wat voor spel kinderen de meeste baat hebben, maar ook hoe ze die bezigheid in kinderen kunnen stimuleren. De informatie van deze korte module is van toepassing op kinderen (en volwassenen) van alle leeftijden, hoewel we ons vooral richten op jonge kinderen.

Doeleinden

De kern van wat spel is verklaren en inzicht verschaffen in het verschil met werk
Begrip verschaffen voor de rol van spel bij een gezonde ontwikkeling van de hersenen en de persoonlijkheid
Duidelijk maken dat spel het voornaamste raakvlak met kinderen moet zijn totdat het vermogen voor geïntegreerd denken zich ontwikkelt
Verhelderen welke activiteiten echt spel zijn en elektronische spellen in die context evalueren
Uitleggen welke voorwaarden tot echt spel leiden en strategieën bespreken voor het scheppen van die voorwaarden
Het probleem van het op instructie gebaseerd leren van jonge kinderen inzichtelijk maken en suggesties geven voor natuurlijker manieren van leren.

Lesschema

Deel 1

We beginnen met definiëren wat spel is en onderscheiden het van andere activiteiten – zelfs activiteiten die vaak ‘spel’ worden genoemd. De rol van spel in de ontwikkeling en zijn effect op de groei en het functioneren van de hersenen komen naar voren. De implicaties voor onze interactie, onderwijs en discipline met jonge kinderen worden verkend. Wanneer is het verstandig om bv. gevolgen en resultaten, evenals werk bij kinderen te introduceren.

Deel 2

We verkennen de voorwaarden die resulteren in waar spel. Er wordt vooral ingegaan op hoe we hindernissen om tot spel te komen kunnen wegnemen. De voornaamste vorm van spel – emergent spel – met name vergt vrij zijn van stimulansen en van het werk van hechting. Ouders en leerkrachten krijgen praktische tips om in die voorwaarden te voorzien.