OPVOEDINVLOED III: DE UITDAGINGEN VAN OPVOEDEN

Tijd: 8 keer 1,5 uur of 4 dagdelen

Module overzicht

Deel III van de Opvoedinvloed serie gaat over de uitdagingen van opvoeden. Ieder kind komt van tijd tot tijd vast te zitten op de weg naar volwassenheid. Dr. Neufeld gaat ouders handvatten om de signalen te zien als een kind in de problemen zit, om met een gevoelig kind om te gaan, veerkracht in een kind te versterken, een alfa kind te leiden, een afgeweerd kind te verzachten, een vastgelopen kind te disciplineren en meer. Dr. Neufeld biedt effectieve, veilige methodes die rekening houden met de relatie, zelfs als de problemen groot zijn.

 Beschrijving

 Zie Opvoedinvloed I

 Voor wie

 Zie Opvoedinvloed I

 Onderwerpen/doeleinden

 Deze module biedt inzicht in

 De essentie van een model volgens de ontwikkelingsleer

 • Signalen van een kind in moeilijkheden
 • Tekenen van vastzitten
 • Tekenen van ondraaglijke kwetsbaarheid
 • Gedragssignalen van een kind in moeilijkheden
 • De wortels van gedrag
 • De uitdaging van een gevoelig kind opvoeden
 • Het verzachten van de afweer van een kind
 • Waarom kinderen veerkrachtig moeten worden
 • Het herstellen van verloren tranen
 • Het belang van de leiding nemen als ouder
 • Manieren om het veilig te maken voor een kind om op ons te bouwen
 • Welke disciplinaire methodes niet werken als je kind vastzit
 • Manieren om voor de tekorten van vastgelopen kinderen te compenseren
 • Manieren om met incidenten om te gaan

 Lesschema

 Deel 1: vanuit de ontwikkelingsleer handelen in geval van problemen

 Deel 2: tekenen van problemen herkennen

 Deel 3: met een gevoelig kind omgaan

 Deel 4: de afweer van een kind verzachten

 Deel 5: veerkracht in een kind versterken

 Deel 6: een alfa kind leiden

 Deel 7: een vastgelopen kind disciplineren

 Deel 8: het model in de praktijk brengen