JONGE KINDEREN BEGRIJPEN – Deze cursus is in voorbereiding om onine te worden aangeboden.

Tijd: 4 keer 1,5 uur of 2 dagdelen

Module overzicht

Als men jonge kinderen begrijpt heeft men toegang tot de geheimen van de menselijke aard en van het ontplooien van menselijk potentieel. In deze module wordt wetenschappelijk boeiende informatie in een bruikbare vorm omgezet voor allen die omgaan met deze levendige leeftijdsgroep.

Beschrijving

Niemand wordt makkelijker verkeerd begrepen dan het jonge kind. Ze zijn verlegen, schaamteloos, obsessief, ontwapenend, hysterisch, impulsief, bang, kostelijk, onbedachtzaam, dogmatisch, gul, onevenwichtig, agressief, dwars en alles behalve consequent… Een jong kind zou makkelijk in aanmerking kunnen komen voor de diagnose van een aantal persoonlijkheids- en gedragsstoornissen.

In tegenstelling tot baby’s lijken jonge kinderen op grote mensen en daardoor worden we voor de gek gehouden – denkend dat ze meer op ons lijken dan waar is. Onze psychologie op hen projecteren is een bekende fout.

Een jong kind begrijpen is de kern van de menselijke ontwikkeling begrijpen. Als de basisbeginselen van ontwikkeling met hun doeleinden eenmaal duidelijk zijn, dan worden de ontwikkelingstekorten waar het jonge kind last van heeft doorzichtig en begrijpelijk. In plaats van aandringen dat ze anders zijn dan ze zijn, kunnen we van hun verschillen genieten. In plaats van pushen dat ze opgroeien, kunnen we in de voorwaarden voorzien die nodig zijn voor hun transformatie. Weten wat ze nodig hebben is de sleutel tot onze omgang met hen.

Voor wie

Deze module is bestemd voor iedereen die betrokken is bij jonge kinderen: ouders, gastouders, kinderdagverblijfleidsters, kleuterleerkrachten en alle hulpverleners voor die groep.

Het jonge kind begrijpen resulteert in een begrip voor blokkades in de ontwikkeling en de volwassenheid op iedere leeftijd, zelfs bij de tiener en de volwassene. In die zin is de module over jonge kinderen fundamenteel voor iedereen die met vastgelopen kinderen, tieners of volwassenen werkt. Als we de dynamieken van de bodem af kennen, kunnen we makkelijker langs de camouflerende symptomen kijken en een oplossing vinden.

Doeleinden

De beginselen van ontwikkeling die op jonge kinderen van toepassing zijn leren kennen

Begrijpen welke voorwaarden vervuld moeten worden, zodat jonge kinderen hun tekorten ontgroeien
De rol van ontwikkeling in het jonge kind begrijpen, zowel als uitleg voor gedrag en als oplossing voor tekorten
Manieren aanleren om met probleemgedrag om te gaan zonder een gezonde ontwikkeling in gevaar te brengen
De rol van het limbisch stelsel in de ontwikkeling van het jonge kind begrijpen
De rol van rust en spel in de ontwikkeling van het jonge kind begrijpen
De ontwikkeling van de hersenen van het jonge kind begrijpen
Inzien wat het gevaar is van problemen de kop indrukken, als die problemen met de ontwikkeling te maken hebben
Het verschil onderkennen tussen ware sociale ontwikkeling en de manier waarop er in de kleuterklas vaak naar gekeken wordt
Ontwikkelingsvriendelijke manieren vinden om met driftbuien en agressie om te gaan
Een filosofie van opvoeden ontdekken die voor de hele kindertijd bruikbaar is
De rol van tegenwil en verlegenheid in de ontwikkeling begrijpen
De oorzaken van angstigheid in het jonge kind begrijpen en weten hoe daarmee om te gaan
Lesschema

Deel 1: drie natuurlijke tekorten waar we niet over willen struikelen

1a.

Introductie
Eerste natuurlijke tekort: hun ongetemperde aard
Wat ontbreekt en waardoor
De oplossing van de natuur
Wat onze jonge kinderen van ons nodig hebben

1b.

Tweede natuurlijke tekort: hun onattente interactie
Wat ontbreekt en waardoor
De oplossing van de natuur
Wat onze jonge kinderen van ons nodig hebben

1c.

Derde natuurlijke tekort: hun verwijderingsproblemen
Wat ontbreekt en waardoor
De oplossing van de natuur
Wat onze jonge kinderen van ons nodig hebben
Overbruggen
Samenvatting

Deel 2: drie absolute behoeften

2a.

Introductie
Eerste absolute behoefte: de behoefte aan echt spel
Wat is echt spel?
Waarom moeten kinderen spelen?
Wat hebben jonge kinderen van ons nodig?

2b.

Tweede absolute behoefte: de behoefte aan echte rust
Wat is echte rust?
Waar moeten ze van rusten?
Hoe kunnen wij rust verschaffen?
Rust – spel – groei

2c.

Derde absolute behoefte: de behoefte aan tranen
Wat zijn echte tranen?
Waarom hebben ze tranen nodig?
Veel voorkomende vruchteloosheid voor jonge kinderen
Wat hebben jonge kinderen van ons nodig?
Samenvatting

Deel 3: drie veel voorkomende problemen die we niet in de kiem moeten smoren

3a.

Introductie
Eerste probleem: driftbuien en agressie
Agressie gedefinieerd
Agressie lezen
Reacties die averechts werken
Omgaan met agressie

3b.

Tweede problem: weerstand en dwars zijn
Tegenwil gedefinieerd
Tegenwil lezen
Reacties die averechts werken
Omgaan met tegenwil
Tips om minder dwang te laten ervaren

3c.
Derde probleem: verlegenheid en timiditeit
Verlegenheid gedefinieerd
Hechtingspolarisering
Reacties die averechts werken
Omgaan met verlegenheid
Koppelen
Samenvatting

Deel 4: zes fouten die we niet willen maken

4a.

Introductie
Vroegtijdige focus op sociaal gedrag
Vroegtijdige sociale omgang met leeftijdgenoten

4b.

Op instructies gebaseerd onderwijs
Kinderen de leiding geven

4c.

Onafhankelijkheid forceren
Focus op goed gedrag
Samenvatting