De volgende modules worden in het Nederlands aangeboden:

NEUFELD INTENSIEF I: KINDEREN BEGRIJPEN    lees verder
OPVOED INVLOED I: DE ESSENTIËLE BAND lees verder
OPVOED INVLOED II: KINDEREN HELPEN GROEIEN lees verder
OPVOED INVLOED III: VEEL VOORKOMENDE OPVOEDPROBLEMEN lees verder
DE HECHTINGSPUZZEL lees verder
JONGE KINDEREN BEGRIJPEN lees verder
WAT ECHT SPEL IS lees verder
DE FACTOR ONDERWIJSBAARHEID lees verder

 

Zie voor modules on line in het Engels  http://neufeldinstitute.com/courses