AGRESSIE BEGRIJPEN

4 x 1,5 uur, of 2 dagdelen

Voor de online cursus: 4 x vijf kwartier video op eigen tijd volgen; plus 4 x 1 uur nabespreking live

Beschrijving

Dr. Neufeld heeft het lastige thema agressie duidelijk gemaakt. We gaan onderzoeken hoe agressie ontstaat, de vele manieren waarop het zich kan uiten en wat het verband is met gehechtheid. Vanuit dat fundament ontstaan als vanzelf manieren van omgang. Welke veranderingen in onze maatschappij kunnen tot meer agressie leiden, en hoe vangen we dat op? Hoe gooien we ongewild olie op het vuur van het agressieve kind, en wat kunnen we doen om agressieve uitbarstingen juist te voorkomen en verminderen? Hoe helpen we kinderen tenslotte om aan hun drang tot agressie te ontgroeien?

Voor wie

Deze module kan iedereen van nut zijn die wel eens met agressie te maken heeft. Wij richten ons echter vooral op de omgang met kinderen (van 0 tot 18).

Overzicht

Deel 1 – Introductie – Veranderen, tranen, temperen

We zullen in dit deel begrijpen hoeveel agressie voorkomt en de vele vormen die het aanneemt. Tevens hoe de frustratie die eraan ten grondslag ligt, ook anders kan eindigen dan in agressie.

Deel 2 – Frustratie, agressie en hechting

We kijken naar hechting als onze eerste levensbehoefte en de impact die verwijdering of afstand op agressie heeft.

Deel 3 – Omgaan met incidenten en ze verminderen

Vanuit de inzichten in deel 1 en 2 bespreken we hoe we het beste met agressief gedrag om kunnen gaan, wat we beter wel en beter niet kunnen doen om uitbarstingen te verminderen.

Deel 4 – Andere uitkomsten faciliteren

In deel 4 leren we wat we in de opvoeding of begeleiding kunnen doen om kinderen zich zo te helpen ontwikkelen dat frustratie niet meer tot agressie leidt; de elementen in de groei van het kind bevorderen die uiteindelijk leiden tot volwassenheid.

Praktische informatie:  http://neufeldinstitute.com/int/nl/kalender/

Aanmelden:  https://neufeldinstitute.com/int/nl/contact/

Wat onze cursisten zeggen:

Als moeder was ik op zoek naar antwoorden voor de uitdagingen met mijn oudste zoon. De cursus heeft me geholpen om mijn zoon beter te begrijpen en heeft me handvatten gegeven hoe om te gaan met zijn uitbarstingen. Nu gaat het veel beter, al vind ik het soms nog steeds weleens lastig om wat ik zie en begrijp om te vormen naar geven of juist laten naar wat op dat moment nodig is. Ik heb door de cursus gezien dat het bij mijn partner, met hechtingsproblematiek, op dezelfde manier werkt. Wat ik heb geleerd geldt niet alleen voor kinderen, maar zo werkt het dus ook bij volwassenen. De inzichten hebben mij als professional in de zorg ook veel gebracht. Op mijn werk ga ik anders met mijn cliënten om. Ik probeer het gedrag de band niet te laten breken. Ik heb de cursus als zeer prettig ervaren, met fijne begeleiding. Er werden veel voor mij bekende casussen als voorbeeld behandeld en ik voelde me veilig om me kwetsbaar op te stellen in waar ik tegenaan liep. Deze cursus is een aanrader voor elke ouder die met kinderen met woede-uitbarstingen worstelen.’

Chantal

‘Doen! 😊 De online training geeft je inzichten in de processen van frustratie tot agressie, de manieren om dit te voorkomen, een gezonde manier om te reageren als er zich toch een incident voordoet én wat te doen als er een agressieprobleem is omdat het kind afgeweerd is van kwetsbaarheid. Niet alleen verrijkend om je kind beter te begrijpen, maar ook jezelf als ouder. Want laat ons eerlijk zijn: ouderschap is soms best frustrerend en we willen met z’n allen liefst niet eindigen in agressie. Deze cursus geeft je daarvoor heel bruikbare inzichten en tools. Heel interessant voor wie een uitdaging vindt in het gedrag van zijn/haar kind of zichzelf 😉.’

Evelien Lombaert, trainer bij Kletskoek – gezin in verbinding; LOP deskundige bij Agentschap Ondderwijsdiensten

‘De cursus Agressie begrijpen heeft me veel inzichten gebracht en me geholpen om de aanvallen van onze zoon beter te begrijpen. De cursus geeft niet alleen een duidelijke inkijk in de mechanismen achter het gedrag en de gevoelens, zij geeft ook praktische richtlijnen om aan de slag te gaan. Door de cursus ben ik ook dieper gaan inzoomen op mijn eigen gedachten en gedragingen, en dat heeft alleen maar bijgedragen om terug dichter bij elkaar te komen als gezin. De cursus biedt een stevig houvast om de (soms hobbelige) weg naar een hechte(re) verbinding te bewandelen. Ik sta er als mama sterker door in mijn schoenen.’

Rose van Doninck

‘In de cursus Agressie Begrijpen leer je ook echt agressie van je kind begrijpen. Je weet wat de oorzaken zijn van agressief gedrag en wat je kan doen tijdens en na de incidenten. Je reageert niet meer op het gedrag zelf maar op de frustratie die daar achter zit. Je leert hoe je je kind kan helpen om ook teleurstelling die daar onder zit te doorvoelen en zo weer tot rust te komen.

Ik deed al veel van deze dingen met mijn eigen kinderen en in mijn praktijk, maar deze cursus heeft daar nog meer verheldering in gebracht. Het heeft me meer woorden en achtergrond gegeven voor het omgaan met agressie bij kinderen.’

Karin Francken,  www.hetlevenswiel.be